-

Et akademisk sentrum tett på næringslivet

18. september 2019

BIs nye campus i Byfjordparken blir viktig i skolens satsning for å bli et akademisk sentrum, tett påkoblet hele næringslivet i Stavanger.

Ny campus i Stavanger

– Kunnskap om innovasjon og teknologiutvikling skal stå sentralt i BIs samspill med det lokale næringslivet i Stavanger. Byens nærings- og finansklynger blir nå skolens nærmeste naboer. Beliggenheten langs innseilingen til byen er uslåelig, og tilrettelegger for et levende og inspirerende studentmiljø. Ambisjonen for dette prosjektet er å inspirere til refleksjon og nytenkning for de totalt 700 studentene som har inntatt campuset, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

BIs nye campus er et av de meste fremtidsrettede og miljøvennlige byggene i Stavanger-regionen. Campusen har blant annet 500 kvm med solcellepanel på taket og er «Breeam NOR Excellent»-sertifisert, et solid kvalitetsstempel fra Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.Ny campus i Stavanger

– Vi er en utdannings- og forskningsinstitusjon som tar bærekraft på alvor. Derfor investerer vi i studentene våre og en grønnere, bedre fremtid. Dette er noe som både kommer studentene og arbeidslivet i hele regionen til gode, sier Henjesand.Nye bilder Inge Jan Henjesand

Byfjordparken omfatter totalt 55 000 kvm til kontor- og næringsvirksomhet, fordelt på ni bygg. Området er koblet tett på næringslivet i Stavanger, to kilometer fra sentrum med gang- og sykkelvei langs hele strekningen.Åpning ny campus i Stavanger

– Gratulerer så mye med et flott nytt bygg. Det gjør kunnskapsbyen Stavanger sterkere og vi trenger den bredden av studietilbud som BI bidrar med i Stavanger. Samtidig er BI sitt samarbeid med næringslivet viktig for at veksten i private arbeidsplasser kan fortsette i byen vår og regionen, sier Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger.Ny campus i Stavanger

Fakta:

  • Campusen utgjør ca. 4000 kvm fordelt over tre etasjer
  • Bygget er Breeam NOR Excellent sertifisert og er bygget etter passivhus standard
  • BI har signert en 15 års leiekontrakt for campusen
  • Bygget har fornybar energiforsyning
  • GMC Eiendom er eier av Byfjordparken AS

Ny campus i Stavanger

Ny campus i Stavanger

Ny campus i Stavanger

;
Du kan også se alle nyheter her.