-

FNI-indeksen for norsk økonomi i august faller

5. september 2019

Etter to måneder med vekst og sterkere tall faller FNI indeksen gjennom stort sett hele august måned. Allikevel tilsier nivået på indeksen at konjunktursituasjonen fremdeles er litt over trend, men usikkerheten er stor. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. august 2019.

Oppdateringer av FNI i august

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 31. august 2019. I motsetning til i juni og juli, der indeksen steg og viste en bedring av konjunktursituasjonen, faller FNI indeksen stort sett gjennom hele august måned.

FNI indeksen.jpg

Nyhetsstrømmene som i hovedsak nå trekker indeksen ned er relatert til aksjemarkedet, renter og pengepolitikk. Som tidligere i sommer bidrar nyhetsstrømmer om oppstartbedrifter og resultater fremdeles positivt. I sum tilser nivået på indeksen at konjunktursituasjonen fremdeles er litt over trend, men usikkerheten er stor.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Ytterligere opplysninger:

  • Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767, hilde.c.bjornland@bi.no
  • Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765, espen.viskjer@retriever.no

Referanse:

Denne artikkelen er først publisert på NTBinfo/Retriver 5. september 2019, https://www.ntbinfo.no/pressemelding/fni-indeksen-for-norsk-okonomi-i-august-faller?publisherId=89641&releaseId=17870220

;
Du kan også se alle nyheter her.