-

Innføring i bærekraft av BI-professor

17. september 2019

Bedrifter tar større samfunnsansvar nå enn tidligere, de jobber aktivt for å oppnå bærekraftmålene og ser tydeligere etter samfunnseffektene av valgene de tar.

Tre skoleklasser fra Horten Videregående Skole fikk en god introduksjon i hvordan bærekraft er en avgjørende del av den daglige driften i selskapene rundt om i hele verden.

– Befolkningsvekst, forbruket vårt og klimaendringer legger føringer på hvordan bedriftene tenker på ringvirkningene i storsamfunnet, sier Caroline D. Ditlev-Simonsen.Caroline Ditlev-Simonsen

Ditlev-Simonsen er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring, og har spesialisert seg i tematikken samfunnsansvar og bærekraft. Til vanlig foreleser hun for master- og executivestudenter ved Handelshøyskolen BI.

Bærekraftig drift er mer sentralt enn noen gang

På begynnelsen av 2000-tallet eksploderte medienes omtale om bærekraftig utvikling, samtidig som ikke-finansielle rapporter om samfunnsansvar i bedriftene fortsetter å øke mer enn noen gang.

– Tidligere snakket vi veldig lite om bærekraft, spesielt på økonomi- og markedsføringsstudier, men nå har det blitt en viktig del av undervisningen vår. Næringslivet etterspør studenter som kan mye om dette, forklarer Ditlev-Simonsen

Når medienes omtale av samfunnsansvar og bærekraft øker, må også selskapene følge etter.

– Stygge medieomtaler om dårlig samfunnsansvar er ødeleggende for merkevaren, sier hun og trekker frem da «Rana Plaza» i Bangladesh kollapset i 2013. I bygningen ble det blant annet produsert tekstiler for blant annet Hennes&Mauritz og Lindex.

Bedrifter som fokuserer på bærekraft og som tar et større samfunnsansvar merker ikke bare positive effekter av dette gjennom at forbrukere både forventer og forespør mer bærekraftige produkter. Disse selskapene er også mer attraktive arbeidsplasser for toppstudenter, har bedre anseelse hos myndighetene og lønnsomheten blir større over tid. Redusert risiko er også en positiv effekt av å opptre samfunnsansvarlig.

Ditlev-Simonsen merker at studentene er mer opptatt av bærekraft nå enn tidligere. Selv om elvene fra Horten Videregående Skole var litt sjenerte, kunne hun fortsatt se et engasjement

– Da vi hadde Kahoot, så vi at de kunne mye, legger hun til og smiler.

– Relevant hele livet!

Lars-Erik Johansen og Magnus Eskelund er begge elever ved Horten Videregående Skole og likte det de fikk høre. De forteller at de har hatt om bærekraft og samfunnsansvar på skolen tidligere, men bare som en kjapp innføring.

– Da gikk vi aldri i dybden av det. Her var det mer statistikk, tall og eksempler. Det gjorde det lettere å sette seg inn i, forteller Johansen.tv. Lars-Erik Johansen, th. Magnus Eskelund

I foredraget til Ditlev-Simonsen trekker hun frem flere gode eksempler på hvordan myndighetene, bedriftene og kundene må samarbeide for å nå målene sine. Hun mener at det foreløpig er bedriftene som har tatt størst ansvar og at mye av det resterende ligger på forbrukeren.

– Det var interessant og se hvor lite som skulle til for at forbrukerne skulle ta mer miljøvennlige valg, sier Eskelund og forteller om at en plastposeavgift på 5 pence i Irland var nok til å redusere forbruket av plastposer med 85 prosent.

Johansen forklarer at han har lyst til å bli siviløkonom og ser på foredraget med Ditlev-Simonsen som relevant for både studiene og arbeidslivet

– Uavhengig av hva man vil studere er dette relevant hele livet, avslutter Johansen og Eskelund.

;
Du kan også se alle nyheter her.