-

Informasjon vedrørende trusler mot toppledelsen ved BI

16. oktober 2019

Navngitte personer i toppledergruppen i Oslo har mottatt anonyme og til dels truende e-poster. Truslene er rettet direkte mot toppledergruppen.

BI tar alle trusler på største alvor, og har anmeldt saken til politiet. Magnus Wølner er ansvarlig for sikkerhet og beredskap ved BI, og har bakgrunn fra politiet. Wølner har tett dialog med politiet.

Politiet kjenner identiteten til avsender av e-postene, som er en tidligere student. Det er foretatt en vurdering av hvem som har behov for å kjenne vedkommende sin identitet, og disse er informert.

BI tar situasjonen på alvor og har iverksatt nødvendige tiltak i bygget i form av ekstra vakthold.

Truslene som har framkommet påvirker ikke undervisning eller drift, og vi følger politiet sine anbefalinger.

Denne situasjonen har ingen sammenheng med saken BI informerte om i september 2019 der en student truet medelever via de sosiale mediene Snapchat og Jodel.

Av hensyn til politiets etterforskning ber vi om forståelse for at dette er all informasjon vi kan gi på det nåværende tidspunkt.

Kontakt:
Alle henvendelser fra media rettes til kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite, tlf: 464 10 610, e-post: ole.p.syrrist-leite@bi.no eller senior kommunikasjonsrådgiver Henrik A. Stølen, tlf: 952 79 474, e-post: henrik.o.a.stolen@bi.no.

Spørsmål fra ansatte på BI rettes til seniorrådgiver Magnus Wølner, telefon: 95 87 68 27, eller e-post: magnus.wolner@bi.no.

For studenter eller pårørende som er bekymret og ønsker noen å snakke med kan de ta kontakt med Student Counselling i C3 ved campus Oslo, på telefon 464 10 101 eller 464 10 246, eller e-post: counselling@bi.no.

;
Du kan også se alle nyheter her.