-

FNI-indeksen for norsk økonomi under trend

25. november 2019

Med oppdaterte tall for oktober viser FNI-indeksen for norsk økonomi at konjunktursituasjonen er under trend. Dette bekrefter utviklingen fra tidligere i høst om en svakere økonomisk utvikling. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. oktober 2019.

Oppdateringer av FNI i oktober

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 31. oktober 2019. Etter flere måneder med fall tidligere i høst, indikerte indeksen en vekst omtrent på trend ved utgangen av september. I starten av oktober så det ut som om konjunktursituasjonen skulle bedre seg igjen, men mot slutten av måneden har FNI-indeksen falt kraftig. Indeksen er nå på et nivå under trend vekst.

Nyhetsstrømmene som får størst vekt, og som i hovedsak trekker indeksen ned, er relatert til renter og pengepolitikk, som tidligere i høst. Nytt for oktober er at også nyhetsstrømmer relatert til valutakursen er med på å trekke indeksen ned. Fortsatt bidrar imidlertid nyheter som omhandler omstilling, nye selskaper og oppstart, isolert sett positivt til utviklingen i indeksen.

FNI indeksen.jpg

Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI sammen med Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir torsdag 5. desember 2019.

Ytterligere opplysninger:

  • Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767, hilde.c.bjornland@bi.no
  • Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765, espen.viskjer@retriever.no

Referanse:
Denne artikkelen er først publisert på NTBinfo/Retriver 6. november 2019, https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/fni-indeksen-for-norsk-okonomi-under-trend?publisherId=89641&releaseId=17874185

;
Du kan også se alle nyheter her.