-

Randers leder nytt forskningssenter i Kina

2. desember 2019

Professor Jørgen Randers er utnevnt av Peking Universitet til direktør for «Center for the Ecological Civilization». I rollen skal han gi innspill til de kinesiske myndighetene om hvordan de bør jobbe for å oppnå president Xi Jinpings mål om et bærekraftig Kina innen 2050.

– Dette er som en drøm for en gammel miljøforkjemper som meg. Rollen gir en unik posisjon til å promotere grønn politikk i verdens mest folkerike land, sier Randers.

Randers sikter mot radikale, men fornuftige politikkforslag som han regner med vil bli godt mottatt i Kinas State Council – det vil si landets regjering. 

Jørgen Randers

Professor Jørgen Randers håper han kan bidra til at Kina når sitt mål om bærekraftig omstilling innen 2050.

 

Økologisk sivilisasjon

Senteret ligger under «Institute for Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era» og er del av en større kunnskapssatsing for å utrede muligheter for å akselerere det grønne skifte i Kina.

– Kina har grunnlovsfestet at landet skal være bærekraftig i 2050, og de kinesiske myndighetene ønsker innspill på hvordan lykkes med dette.    

Hele 10 sentre er opprettet på tvers av landet og alle skal med ulike innfallsvinkler utforske mulighetene for hvordan bygge en økologisk sivilisasjon, som er den kinesiske måten å si bærekraftig samfunn på. Senteret Randers skal lede er tilknyttet Kinas mest anerkjente universitet. 

Mange års arbeid i Kina

Randers har jobbet i Kina i flere sammenhenger opp igjennom karrieren. Det var i tiden han satt som rektor ved BI at skolen startet opp et kinesisk studietilbud allerede i 1985. Boken hans 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years ble oversatt til 13 språk etter at den kom ut i 2012, men solgte spesielt godt (90.000 eks) i Kina.

– Denne boken bidro blant annet til at jeg ble spurt om å være konsulent da Shanghai skulle lage sin «2050 plan» for byen. I 2016-18 var jeg også involvert i China Councils arbeid med å lage «Green transition strategy for China to 2050».

Randers synes det er interessant å jobbe i et land som han mener har en styringsdyktig og langsiktig stat. Han tror Kina vil spille en spesielt viktig rolle i å løse verdens klimautfordringer, og illustrerer med landets voldsomme satsning på sol- og vind-strøm, samt elektriske biler.

Inngår i et større norsk bilde

Utnevnelsen av Jørgen Randers til leder for «Center for the Ecological Civilization» kommer på toppen av to andre utnevnelser av nordmenn i Kinas arbeid med bærekraft. Erik Solheim (MDG) leder koalisjonen som skal gjøre Kinas Belt and Road initiativ mer miljøvennlig, og Vidar Helgesen (H) leder arbeidet med å fjerne plast i verdenshavene som visestyreleder i China Council.

Randers gleder seg til å komme i gang med arbeidet som han skal gjøre jobben sammen med Zhou Jinfeng som leder Kinas mest innflytelsesrike miljø-NGO, samt en kinesisk direktør som drifter senteret i hans fravær.

 

 

;
Du kan også se alle nyheter her.