-

Vedrørende sikkerhet i Hong Kong

13. november 2019

Demonstrasjonene i Hong Kong har den siste tiden eskalert. BI har gjennom semesteret hatt god dialog med studentene som er på utveksling i området og har iverksatt ekstra beredskap. Det oppfordres til å følge nøye med på utenriksdepartementets råd og reiseinformasjon.

Handelshøyskolen BI har høstsemesteret 2019 totalt 18 utvekslingsstudenter ved fem ulike universiteter i Hong Kong. Disse er City University of Hong Kong (3), Hong Kong Baptist University (1), Hong Kong University of Science and Technology (8), The Hong Kong Polytechnic University (4) og The University of Hong Kong (2).

To av de fem universitetene BI samarbeider med har bekreftet at de vil tilrettelegge for at studenter som ønsker å reise hjem vil kunne fullføre semesteret fra Norge. BI jobber med å avklare med de øvrige tre universitetene om studentene der vil få den samme muligheten.

Studentenes sikkerhet er BIs høyeste prioritet. De som opplever situasjonen som utrygg bes ta kontakt med utvekslingskoordinatoren ved universitetet de utveksler til, eller kontakte BIs utvekslingskoordinatorer i Oslo på e-post: international.office@bi.no.

BI forholder seg til utenriksdepartementet (UD) sine råd og reiseinformasjon og har bedt studentene om å følge med på deres oppdateringer. På UDs nettsider (oppdatert onsdag 13. november) står følgende om sikkerhet i Hong Kong:

«Siden juni 2019 har det vært avholdt en rekke demonstrasjoner på ulike steder i Hongkong. Demonstrasjonene har som oftest funnet sted i helgene og har ved enkelte anledninger ført til voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter. Dette har også inkludert bruk av tåregass, vannkanoner, gummikuler, og ved et fåtall tilfeller skudd med skarp ammunisjon.

Reisende bør holde seg unna disse demonstrasjonene. Demonstrasjonene har til tider hatt innvirkning på kollektivtrafikk og generell fremkommelighet i byen, inkludert delvis stenging av metrosystemet. Dersom du planlegger å reise med metroen, bør du sjekke nettsidene til Mass Transit Railway (MTR) i forkant for å forsikre deg om at ruten du ønsker å ta reise er åpen. Hongkongs flyplass, flytoget og veien ut til flyplassen har også i enkelte tilfeller blitt rammet.

Den siste tiden har vi sett tiltakende alvorlig voldsbruk i forbindelse med uroen i Hongkong, inkludert i sentrale strøk og i ukedagene, og flere universitetsområder har de siste dagene vært rammet av økte protester og sammenstøt på campus. Studenter bør fortløpende vurdere sikkerheten på campus dersom undervisning avbrytes pga. protestene. Det understrekes at situasjonen kan endre seg på kort varsel, og at det er viktig å holde seg løpende orientert om utviklingen, inkludert hvilke områder som til enhver tid er rammet.

Reisende kan sjekke status for fly og kollektivtransport til flyplassen på nettsiden til Hongkongs flyplass. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler, holde seg orientert om hvilke områder som er mest utsatt for demonstrasjoner, generelt holde seg unna store folkemengder, samt følge råd fra lokale myndigheter.

Det ble 5. oktober innført forbud mot å bruke ansiktsmasker. Dersom du observerer en ansamling av demonstranter med ansiktsmasker, anbefaler vi at du snarest forlater området.»

(Hentet fra Utenriksdepartementets nettsider onsdag 13. november 2019).

Mediekontakter:

Kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite, tlf: 46 41 06 10, ole.p.syrrist-leite@bi.no.

Senior kommunikasjonsrådgiver Henrik Stølen, tlf: 95 27 94 74, henrik.stolen@bi.no.

;
Du kan også se alle nyheter her.