-

Konsulenterfaring med bærekraft-case

20. desember 2019

Et tverrfaglig studentteam mener engasjement og deltagelse i casekonkurranser bedre ruster studenter for fremtidige jobbintervjuer og karriere i næringslivet.

Casekonkurranser er en perfekt mulighet til å anvende det du har lært på skolen i en reell og praktisk situasjon, forteller Adrian Skytte som studerer Business Finance, et av de tre medlemmene på vinnerlaget i PWCs casekonkurranse om bærekraft på BI tidligere denne høsten. Han mener det også er en fin mulighet til å bli kjent med nye mennesker og jobbe i et tverrfaglig team.

PWC-case

Moritz Baumgärtner fra samme studieprogram og det andre team-medlemmet, mener casekonkurranser tilbyr en unik mulighet for studenter til å jobbe med tema som er svært relevant når man skal ut i arbeidslivet.

-Jeg deltar i casekonkurranser for å utfordre meg selv og jobbe under et høyt tidspress. Dessuten møter man representanter fra ulike bedrifter, noe som er en gylden mulighet for nettverksbygging, sier han.

Sammen med Susie Phan fra Leadership and Organizational Psychology, hadde laget en bred sammensetning av ferdigheter. De hadde noe kjennskap til hverandre fra før gjennom arrangementer i regi av Deloitte, Equinor og Gjensidige, men hadde aldri jobbet sammen som lag.

-Vi prioriterte å jobbe i et tverrfaglig team for å sikre et mangfold av tanker, forteller Phan.

PwC utfordret deltakerne til å rådgi et selskap som jobber med fiskeri- og havbruk, hvor problemstillingen i caset omhandlet hvordan bærekraft skal kunne gi større fortjeneste for bedriften og samfunnet i sin helhet.

-Jeg syntes det er veldig positivt at BI setter innovasjon og bærekraft på dagsorden. Jeg har tidligere deltatt i lignende case-konkurranser og ble derfor nysgjerrig på denne. Det er god trening man kan dra nytte av i et jobbintervju og ellers i arbeidslivet, sier Baumgärtner.

Skytte forteller at tidligere erfaring med caseløsning også styrker sjansene for å lande en potensiell jobb.

-Da jeg er femteårsstudent, vet jeg at jeg vil møte mange case i kommende intervjuer, og jeg ønsket å være bedre forberedt på dette. Den eneste måten å bli bedre er å øve, sier Skytte

Han tror at nøkkelen til lagets suksess var deres evne til å være fleksible og ha god kommunikasjon hele veien. Under en slik opplevelse kan du lære hvor godt du kan tilpasse deg andre mennesker og jobbe effektivt.

Case fra PwC

Casekonkurransen ble arrangert i sammenheng med Innovasjonsdagen på BI, en årlig begivenhet som skal fremme innovasjon og kreativitet, gjennom et tett samarbeid mellom BI Startup, Start BI og linjeforeningen til Entreprenørskap og Økonomi.

Simon Hemmingsen, andreårsstudent ved Entreprenørskap og Økonomi på BI var med på planleggingen av arrangementet og kom i kontakt med PwC, som var positive og ønsket å bidra.

-Vi ønsket å skille oss fra noe annet vi har gjort tidligere og de andre prosjektdagene på BI. Derfor bestemte vi oss for å ha en case-oppgave innen temaet for dagen, nemlig bærekraft, sier Hemmingsen.

Casekonkurransen har som mål at studentene skal vise at man kan være løsningsorientert og gå strukturert til verks for å løse de utfordringene man står overfor.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.