Høstens gjennomføring av kurs og studier

BI tilbyr alle kurs som planlagt til høsten og vil hele tiden tilpasse undervisningen etter myndighetenes smittevernabefalinger.

Hvordan gjennomføres kurs/studier til høsten?

Du kan søke om opptak på alle våre tilbud innen etter- og videreutdanning. BI forholder seg til de råd og pålegg som utstedes av Kunnskapsdepartmentet, FHI og UD.

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.

BI er en av de høyskolene som har mest erfaring med nettbasert undervisning og tilbakemeldingene fra studentene nå i vår er at de er veldig fornøyd med kvaliteten på det vi leverer også digitalt.

Smitteverntiltak

BI vil alltid operere i tråd med myndighetenes råd og regler for smittevern og tilpasse seg i takt med endringene. Dette innebærer blant annet:

  • Å ta i bruk større klasserom, for å sikre god avstand mellom studentene
  • Å styre avvikling av pauser og lunsj, slik at man begrenser kontakt med andre klasser
  • Ekstra renhold og tilgang på Antibac
  • Digital gjennomføring av gruppearbeid og veiledning fra faglige i de fleste kurs/programmer

Hva skjer med utenlandssamlinger fremover?

BI forholder seg til reiserådene fra FHI og UD. Vi planlegger med alternative undervisningsopplegg for alle kurs og programmer som har samlinger utenlands.

I visse tilfeller vil det være aktuelt å gjennomføre samlingen på BI og overføre forelesninger fra utlandet til klasserom i Norge. I andre tilfeller erstattes utenlandssamlingen med en samling i Norge, men utenfor campus.

Planene er ikke helt ferdig ennå, men vi vil sikre gode læringsopplevelser og stort kompetanseutbytte for alle studentene våre uansett. De fleste kurs og programmer har alle sine samlinger i Norge uten at dette påvirker kvaliteten negativt.