-
BI Executive - videreutdanning

Executive short courses

Disse korte kursene gir deg kunnskap med faglig tyngde, levert i et kompakt format. Alle kurs gjennomføres online - slik at du har frihet til å delta fra der du er.

Online, fleksibelt og kompakt

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner.

Kurstilbud våren 2024

Digitalisering for bærekraft

Kurset gir deg innsikt i hvordan digitale løsninger kan bidra til en sirkulærøkonomi basert på fornybare ressurser som styrker konkurransefortrinn og fremmer bærekraftig vekst. Kurset passer for de som har en rolle i utviklingsarbeid med digitalisering som løsning. 

Å navigere i endring

Hvordan kan du navigere og lede deg selv og andre når endring er det stabile? I dette kurset vil du tilegne deg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til kompleksitet og endring gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling. Kurset passer for deg som har en aktiv rolle i endringsprosesser, enten som leder eller medarbeider.

Prosjektstyring

I dette kurset lærer du hvorledes en styrer et prosjekt, herunder om forskjellige utfordringer, verktøy, oppgaver, ansvar og grep som må til for å holde ressursene på rett kurs gjennom prosjektet fram til målet er nådd. Kurset passer for alle som er involvert i prosjektarbeid – enten som leder eller prosjektdeltaker.

Bærekraftig utvikling og finans

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I kurset Bærekraftig utvikling og finans vil du lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. Kurset passer for de i finansbransjen og for deg som er i dialog med finansielle institusjoner. 

Bærekraft og kommunikasjon

Kurset gir deg innsikt i forholdet mellom medier og kommunikasjon og de miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonene av bærekraft. Kurset passer for alle som har en rolle i virksomhetens kommunikasjonsarbeid knyttet til bærekraft.

Bærekraft og felles verdiskapning

Verdiskapning gjennom konkurranse eller samarbeid? Kurset tar for seg samspillet mellom strategi, verdiskapning og bærekraft med vekt på partnerskap. Formålet er å bli bedre sammen med andre, heller enn å bli bedre bedre enn andre. Kurset passer for deg som er i en organisasjon der partnersamarbeid er del av forretningsmodellen.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å fullføre alle tre kurs i en kursserie denne høsten og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe faglitteratur.

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng. 

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.