-
BI Executive - videreutdanning

EXECUTIVE SHORT COURSES

Disse korte kursene gir deg kunnskap med faglig tyngde, levert i et kompakt format. Alle kurs gjennomføres online - slik at du har frihet til å delta fra der du er.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2023.

Kurstilbud

A group talking together at the office
A group talking together at the office

Digital ledelse og strategi - NYHET!

Digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift, og kursene i denne serien tar for seg ledelsesmessige og strategiske aspekter ved digitalisering. De tre hovedtemaene er: Organisering og metoder for digital innovasjon, endringskapasitet og digitaliseringens plass i strategiprosesser.

 

Bilde av en gruppe mennesker i et møte
Bilde av en gruppe mennesker i et møte

Strategi i praksis

En velutviklet strategi er avgjørende for at en bedrift skal utvikle seg og overleve i fremtiden. Strategi setter bedriftens ressurser og aktiviteter i system for å sikre langsiktige konkurransefordeler. Gjennom teorier og modeller gir serien innsikt i ulike angrepsvinkler for hvordan man kan arbeide med strategi i praksis.

Bilde av en afrikansk-amerikansk forretningskvinne som står med armene i kors foran teamet sitt i styrerommet.
Bilde av en afrikansk-amerikansk forretningskvinne som står med armene i kors foran teamet sitt i styrerommet.

Bærekraftig finans

Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser. Dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor ta hensyn til dette for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Kursserien Bærekraftig finans ser på disse utfordringene. 

En dame og en mann som jobber ved siden av hverandre.
En dame og en mann som jobber ved siden av hverandre.

Omstilling for bærekraft - NYHET!

I møte med økte forventninger til bærekraftig utvikling, ESG-rapportering, rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser, utfordres tradisjonelle forretningsmodeller og måter å jobbe på. Gjennom disse tre kursene får du innsikt i metoder, verktøy og teknologiske betingelser som vil hjelpe deg å jobbe mer strategisk med bærekraftig omstillingsarbeid for økt konkurransekraft.

Bilde av en smilende mann i rutete blå skjorte
Bilde av en smilende mann i rutete blå skjorte

Ledelse under konstant endring

Endring er en stor del av det å være en leder. Ledere og organisasjoner må håndtere endring hele tiden. Dette skjer på nye måter, med nye tilnærminger og verktøy, under nye forutsetninger og under tidspress. I kurset vil du lære hvordan du kan navigere, bygge endringskapasitet og skape en mening rundt ledelse og endring.

Bilde av en forretningsmann som  holder et nettbrett.
Bilde av en forretningsmann som  holder et nettbrett.

Prosjektledelse

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring. Dette gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. I disse tre kursene får du relevante kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektplanlegging, prosjektstyring og prosjektetablering. Det som trengs for å arbeide i eller med prosjekter.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie. Eller på tvers av kursserier, avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.