-
Kurs masternivå

Ledelse i kommunal sektor

Programmet skal bidra til å utdanne handlekraftige og kompetente ledere i kommunesektoren, som kan håndtere sektorens omfattende behov for endring, utvikling og innovasjon.

Hvorfor Ledelse i kommunal sektor? 

Gitt kommuners utfordringer er det behov for lederutdanning med fokus på utvikling av handlingskompetanse. I dette programmet utvikler du kompetanse til å gjennomføre vanskelige prioriteringer i spenningsfeltene mellom fag, ressurser og politikk, og til å praktisere ledelse og styring slik at man når sine mål om relevante tjenester og kvalitet for innbyggerne i balanse med effektiv ressursutnyttelse. 

Programmet gir deg kunnskap om sentrale teorier og modeller for ledelse, organisering, endring og innovasjon, med særlig fokus på ledelse i kommunal sektor. Du får også kunnskap om analyseverktøy og metodikk for kompetansestyring, og økt forståelse for samspillet mellom økonomistyring og arbeid med henholdsvis kvalitet, effektivitet, endring og innovasjon i kommunal sektor.

Programmets innhold 

Programmet består av åtte tematisk organiserte samlinger. Temaet kommunens samfunnsoppdrag binder temaene sammen på tvers av samlingene. 

  • Strategi og ledelse i kommunal sektor
  • Innovasjonsledelse og digitalisering
  • Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
  • Utvikling og forvaltning av kunnskap og kompetanse
  • Ledelse av team og utvikling av organisasjonskultur
  • Ledelse og beslutninger under usikkerhet
  • Ledelse og økonomi - Styring i offentlig forvaltning
  • Ledelse av mangfold, samarbeid og forhandling

Praktisk informasjon

Forelesere

Foreleser Anders Dysvik

Anders Dysvik har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og en rekke av hans arbeid har blitt publisert i tidsskrifter som blant annet Academy of Management Journal, Journal of Management Studies, og British Journal of Social Psychology. 

Foreleser Morten William Knudsen

Morten William Knudsen er utdannet økonom fra NHH. Han er en meget energisk og dyktig foreleser som har sitt fagområde innenfor markedsføring, metode og dataanalyse.

Søk nå

Send søknad

PIN-kode: 2019

Timeplan

Gjennomføring 2019/2020
1. samling: 11.03 - 13.03 2019
2. samling: 03.06 - 05.06 2019
3. samling: 16.09 - 18.09 2019
4. samling: 11.11 - 13.11 2019
5. samling: 13.01 - 15.01 2020
6. samling: 20.04 - 22.04 2020
7. samling: 24.08 - 26.08 2020
8. samling: 19.10 - 21.10 2020

Programmet gjennomføres på Solstrand Hotel & Bad.