-
Kurs

Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

Dette kurset gir deg faglig innsikt i følgende områder innen styrekompetanse: 1) styreutvikling, 2) innovasjonsledelse, og 3) omdømme/ samfunnsansvar/ etikk, og er i regi av Innovasjon Norge Sogn og Fjordane og er for personer/bedrifter i fylket.

De tre fokusområdene knytter seg til tunge trender i vår tid: Innovasjon og omstillingsledelse blir stadig viktigere i et samfunn i rask teknologisk og sosial utvikling. Omdømme, samfunnsansvar og etikk får økt oppmerksomhet i en stadig mer transparent og kommunikativ verden. Og sist men ikke minst, øker dette krav til ledelseskompetanse og ledelsesutvikling. I en tid da både næringsliv og samfunn har forventninger til styret om å ta en aktiv rolle i utforming av bedriftens strategi blir det også viktig at styret besitter kompetanse på disse områdene.

Kurset kombinerer teori og praksis: Det gir deltakerne innsikt i sentrale bidrag til den prinsipielle tenkningen på de tre fokusområdene, og forbinder det med ‘hands on’ erfaringer fra praktiske cases.

 

Nina Broch Mathisen

«Vi har arrangert styrekompetansekurs i samarbeid med BI over flere år og mottatt svært gode tilbakemelding. Etter oppfordring setter vi derfor kurset opp igjen. Dette er en investering i kompetanse som vil bidra til økt lønnsomhet, konkurransekraft og handlekraft i møte med morgendagens utfordringer.»

Nina Broch Mathisen

 

Emneoversikt

  • Styreutvikling: Forstå styrets lederrolle og samspill i styret mot aksjonærer, eiere og den daglige ledelsen, og lær om styreleders spesielle rolle og oppgaver.
  • Entreprenørskap, innovasjon og omstilling i bedrifter: Lær om styring av entreprenørskap, innovasjon og omstilling i vekstbedrifter, og balansering av effektivitet og kreativitet.
  • Omdømme, samfunnsansvar og etikk: Forstå omdømmespørsmål, samfunnsansvar, og etikk som styreutfordringer, og hvordan det kan brukes aktivt i bedriftens verdiskaping.  


Målgruppe

For deg som sitter i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv, er dette kurset essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem. Det er en fordel å ha tatt Styrekompetanse I.

Kontakt oss

Beate Nilsen, BI
Telefon: 98 25 16 14
E-post: beate.nilsen@bi.no

Jeg ønsker å melde meg på dette kurset

 

Søk nå

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Loen: 27. februar 2018

Timeplan

1. samling: 27.02 - 28.02, Alexandra hotel, Loen
2. samling: 09.04 - 11.04, Scandic Sunnfjord hotel

Forelesere

Tore Bråthen, 1. samling
Ketil Hveding, 2. samling

Pris

Egenandel kr. 7500,-

Deltakerne må selv bestille evt. overnatting/middag på hotellene Alexandra hotel (1. samling) og Scandic Sunnfjord hotell (2. samling). Oppgi referansen Styrekurs Innovasjon Norge.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.