-
Kurs masternivå

Digital Bootcamp – Starten på en samtale

Dette programmet er skreddersydd for toppledere og styremedlemmer i bedrifter som utfordres av behovet for digitalisering. I samarbeid med Accenture tilbyr vi en konfidensiell arena der du kan utforske og konkretisere digitaliseringsprosessen for fremtidig suksess.

Hvorfor Digitalisering for vekst og innovasjon?

Dagens styrer og toppledere strever med å forstå og konkretisere digitaliseringens muligheter og trusler. Kunnskapen varierer og ofte mangler felles begreper og erfaringer. Med dette utgangspunktet har vi utviklet er program som tilbyr en arena der toppledelse og styremedlemmer kan utforske muligheter og ta strategivalg basert på kunnskap, virkelige case og under fasilitering av oss.

Det er et lederansvar å sørge for at virksomheten lykkes med digitalisering, eller unngår å gå til grunne på grunn av manglende initiativ. Dette kurset tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på hva toppledelsen bør være opptatt av i en digitaliseringsprosess.

Programmet gjennomføres over fire dager – med base i Antibes, Frankrike – og benytter en kombinasjon av:

 • Seminarer som bygger kompetanse. Vi bruker teorier og modeller for å forstå hva som skjer, hvilke mekanismer som påvirkes, og har et strategisk blikk på konsekvensen av ulike valg.
 • Diskusjoner og demonstrasjoner av konkrete teknologier som vil påvirke næringen. Dette skjer i samarbeid med Accentures Technology Lab & Interactive Innovation Center på teknologiparken Sophia Antipolis.
 • Workshops der vi fokuserer på dine og andre deltakeres utfordringer.

Hvem er kurset for?

Kurset er utviklet for styrer og toppledere i etablerte bedrifter som står overfor digitaliseringsutfordringer. Mange bedrifter ser nytten av å sende flere ansatte på programmet for en bedre felles forståelse av utfordringene, samt videre implementering i egen virksomhet.

I Antibes, Sør-Frankrike skaper vi et unikt, inspirerende og verdiskapende læringsmiljø i teknologiparken Sophia Antipolis.

Hva er digitalisering?

Med digitalisering mener vi transformasjonen fra teknologi som et støtteverktøy i virksomheten til at det blir en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodeller, organisasjon og prosesser er designet for å utnytte dagens og morgendagens teknologier.

Et sentralt aspekt er hvordan man kan komme i gang med digitaliseringsprosessen, og dette blir knyttet til de utfordringer som din egen virksomhet står overfor gjennom diskusjoner, gruppearbeider og casearbeid.

Læringsutbytte

Kurset har som målsetting å gi ledere innsikt i hvordan de kan jobbe med digitalisering i egen virksomhet:

 • Hva må til for å mestre digitalisering?
 • Hva kjennetegner digitalisering fra tradisjonell bruk av IT?
 • Hvordan kan man komme i gang med digitalisering i egen virksomhet?

Forelesere

 • Espen Andersen

  Espen Andersen er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket på teknologi, digitale forretningsstrategi og digitalisering. Andersen er også en populær foreleser, både i Norge og utenlands, på temaer som teknologi og ledelse.

 • Berit Svendsen

  Berit Svendsen er Adjunct Executive in Residence ved BI, leder for Vipps internasjonale satsing og har en lang bakgrunn som toppleder i store og teknologitunge virksomheter, deriblant Telenor. Hun har en master i teknologiledelse fra NTNU, NHH og Sloan School of Management og er sivilingeniør i datateknikk og telematikk fra NTNU. Berit har vært en tydelig og tidlig stemme i digitaliseringsdebatten i Norge og vil gi et unikt lederperspektiv til dette seminaret!

 • Ragnvald Sannes

  Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

Praktisk informasjon

Nettverkselementet er vesentlig. Vi vil derfor stimulere til at de som deltar får rikelig anledning til å bli godt kjent med hverandre. Parallelt vil det bli lagt opp til et sosialt program med felles middager og utflukter. 

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over 4 dager; fra 27. - 30. oktober 2020. Gjennom presentasjoner, praktiske eksempler og demonstrasjoner av digitale løsninger får du oversikt over digitale muligheter. Vi ser på hva som kjennetegner ledere og virksomheter som er fremragende på digitalisering, og diskuterer hva som må til for å transformere din virksomhet.

Programmet vil omfatte en kombinasjon av:

a) Seminarer med faglig påfyll med teorier og modeller for å forstå hva som skjer, hvilke mekanismer som påvirkes, og tenke strategisk om hvilke konsekvenser ulike grep vil ha.

b) Demonstrasjoner og diskusjoner rundt konkrete teknologier som vil påvirke næringen. Dette skjer i samarbeid med Accentures Technology Lab & Interactive Innovation Center i Sophia Antipolis.

c) Workshops i form av gruppearbeid og diskusjoner av deltakerne egne utfordringer. Hver bedrift får egen tid til å diskutere teknologianvendelser med egen fasilitator fra BI.

Seminaret gjennomføres hovedsakelig på norsk, mens noen sesjoner gjennomføres på engelsk (med mulighet for diskusjon på norsk).

Kostnader

Deltakeravgiften inkluderer følgende: 

 • Litteratur og kursdokumentasjon
 • Velkomstarrangement
 • Lunsj på alle kursdager i Antibes eller på Sophia Antipolis Science Park
 • Felles busstransport til forelesninger og bedriftsbesøk
 • Felles middag i gamlebyen i Antibes

Reise og opphold er ikke inkludert i deltakeravgiften, og ekstra kostnader dekkes av deltakerne.

Påmelding

Ta kontakt med oss for påmelding og mer informasjon: