-
Kurs bachelornivå

Oppstart av bedrift

Dette er et praksiskurs hvor du får øving i ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift.

Hvorfor oppstart av bedrift?

Kurset Oppstart av bedrift er et praksiskurs hvor du får øving i ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift. Som student skal du i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egen bedrift, enten som "Studentbedrift" eller som ordinært selskap.

Gjennom deltakelse vil du oppnå erfaring med reelle valg knyttet til ide, kommersialisering, registrering og drift av en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan prosessen fra ide til drift fungerer.

Emneoversikt

  • Veien fra forretningside til registrering, oppstart og ordinær drift
  • En bedrifts operative funksjoner og styringssystemer
  • Utfordringer knyttet til oppstart, ressurser og tid
  • Muligheter og utfordringer ved markedsføring og salg til bedrifts- og personmarked
  • Nettverksutnyttelse i praksis

Praktisk informasjon

Timeplan