-
Kurs bachelornivå

Organisasjons­teori og HRM

Kurset gir kjennskap organisasjonsteori og HRM, og gjøre deg i stand til å kritisk vurdere hvordan tilnærmingen til de menneskelige ressursene i organisasjoner kan påvirke ytelse og resultater.

Hvorfor Organisasjonsteori og HRm?

Å skape konkurransefortrinn som er robuste, som varer og som er vanskelige å kopiere er kilden til å skape større enn forventet avkastning. Dette kurset diskuterer de grunnleggende virkemidlene for å skape en effektiv organisasjon som kan gi slike varige konkurransefortrinn. Ettersom det er mennesker som skal utføre oppgavene organisasjonen har definert, er det viktig å inneha kunnskap om hvordan vi skal tilrettelegge for best mulig ytelse og resultat i planlegging og organisering av arbeidet, og om hvordan dette virker inn på de ansattes holdninger og motivasjon.

 

Emneoversikt

  • Hvordan studere organisasjoner?
  • Organisasjoner som formelle system
  • Organisasjoner som uformelle system
  • Organisasjon og omgivelser
  • HRM og organisatorisk effektivitet

Praktisk informasjon

Timeplan