-
Studier og kurs

Lederworkshop: digitalisering for vekst og innovasjon

Digitalisering handler om å forbedre, utvikle og (kanskje) transformere virksomheten med smart bruk av teknologi. Denne workshopen gir din bedrift en unik mulighet til å utvikle strategi og kompetanse for å gå en digital fremtid i møte.

Hvorfor digitalisering for vekst og innovasjon?

Digitalisering er en av de største strategiske utfordringene for ledere i dag. Det er et lederansvar å sørge for at din virksomhet lykkes med digitalisering, eller unngår å gå til grunne på grunn av manglende initiativ. Dette kurset tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på hva forretnings- og teknologiledelsen bør være opptatt av i en digitaliseringsprosess. Et sentralt aspekt er hvordan man kan komme i gang med å gjennomføre en slik prosess, og dette blir knyttet til de utfordringer som din egen virksomhet står overfor gjennom diskusjoner, gruppearbeider og casearbeid.

Bli med til Antibes i Sør-Frankrike der vi skaper et inspirerende læringsmiljø i teknologiparken Sophia Antipolis!

Læringsutbytte

Kurset har som målsetting å gi ledere og ledergrupper innsikt i hvordan de kan jobbe med digitalisering i egen virksomhet:

Hva må til for å mestre digitalisering?
Hva kjennetegner digitalisering fra tradisjonell bruk av IT?
Hvordan kan man komme i gang med digitalisering i egen virksomhet?


Fokusområder

Kurset kombinerer faglige tematikk og demonstrasjoner av aktuelle teknologier og løsninger i samsvar med deltakernes utfordringer i egen virksomhet.

  • Hva er digitalisering, og hva betyr det for din virksomhet (og bransje)?
  • Teknologisk utvikling, disrupsjon og konkurranseendring
  • Demonstrasjoner av hva digitalisering betyr for ulike sektorer
  • Cases og eksempler på digitalisering
  • Hvordan digitalisering endrer krav til ledelse, organisering, prosesser og perspektiv

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for topp- og mellomledere i privat og offentlig sektor som ønsker å lære mer om i digitaliseringsarbeid og å utvikle sin tenkning om dette gjennom diskusjoner med likesinnede både i egen organisasjon og mellom bedrifter. Slik sikres en felles forståelse av utfordringene samt en omforent strategi for videre implementering i egen virksomhet.

Team

Espen Andersen, BI/UiO/annet

Espen er førsteamanuensis i strategi på BI, underviser i strategi, teknologi, innovasjon og strategisk dataanalyse på BI og UiO. Han har lang erfaring som strategirådgiver, foreleser, foredragsholder og samfunnsdebattant.

Berit Svendsen, Trondheim 2025/BI

Berit er en av Norges mest erfarne teknologiledere, med en CV som inkluderer lederverv og styreposisjoner i Telenor, DnB, Vipps, Vy og mye annet. Hun tilfører en enorm erfaring med strategiske avgjørelser og endringsledelse i en skiftende teknologiverden, og vil gi et praktisk perspektiv på hva vi lærer.

Ellen Heggelund, BI

Ellen har bodd i Frankrike i flere tiår, er en erfaren arrangør av seminarer og reiser, snakker flytende fransk, kjenner Antibes og omegn til perfeksjon, og er ansvarlig (og en ufeilbarlig garanti) for at alt det sosiale og administrative rundt kurset fungerer.

Ragnvald Sannes, BI

Ragnvald er førstelektor ved BI og underviser innen en rekke kurs, deriblant det svært populære Digital innovasjon og det nye bachelorstudiet Digital Business. Han er ekspert på innovasjonsprosesser og innovasjonssystemer og har hatt en lang karriere som foreleser, bedriftsrådgiver og kursutvikler.

Anne Groeppelin, Accenture

Anne leder Accenture Labs globalt og har ansvar for Accentures forskningsaktiviteter i Sophia Antipolis, France. Hun er en glimrende foreleser som evner å sette ny teknologi inn i en praktisk og anvendbar sammenheng. BI og Accentures virksomhet i Sophia Antipolis har samarbeidet i 14 år, de siste 11 med Anne som kontaktperson.

Praktisk informasjon