-
Kurs bachelornivå

Digital forretnings­forståelse

Har din virksomhet nok kunnskap om hvordan store data kan brukes til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme? Dette kurset gir deg innsikt i hvordan digitalt innhold som ressurs kan utløse gevinster og gi konkurransefortrinn.

Hvorfor Digital forretningsforståelse?

Den viktigste forutsetningen for å høste gevinster og få konkurransefortrinn som følge av digitalisering, er digital kompetanse i ledelsen. Digitalisering handler om endringsledelse. Og for å lykkes med endring må både kunnskap om hva som skaper endringen og hvordan den påvirker bransjen du opererer i, være til stede.

Det er videre avgjørende å skaffe innsikt i hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten, og forstå hvordan digitalisering, automatisering og store data (Big Data) påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift.

Ingen høyskoler har flere toppledere blant sitt alumni enn BI og det er gjennom vår tette kontakt med næringslivet vi utvikler våre kurs. Digital forretningsforståelse er blant kompetanseområdene som er mest etterspurt i dagens arbeidsmarked og BI er et naturlig valg for alle som ønsker å kombinere solid forretningsforståelse med en fremoverlent holdning til endringene digitaliseringen bringer med seg.

"Jeg kan anbefale Digital forretningsforståelse til alle som er opptatt av endring, uavhengig av hvilken bakgrunn man har. Kurset ga meg et solid innblikk i hva det digitale skiftet innebærer, og jeg fikk kunnskap jeg kunne ta i bruk umiddelbart. Alle som tar kurset vil kunne delta aktivt i omstillingsprosessen til bedriften de jobber i. For min del resulterte kursdeltakelsen i at jeg fikk ny jobb i et tech-selskap, samt styreplass hos bedriften jeg skrev om i prosjektoppgaven."

Camilla Frydenbø
Markedssjef, Nurofy

Emneoversikt

Dette er noen av temaene vi jobber med i dette kurset:

  • Digital økonomi: forretningsmodeller og forretningsutvikling for digitalisert forretningsdrift, reduserte transaksjonskostnader og nettverkseffekter.
  • Bedrifters bruk av informasjonssystemer og gevinster som kan utløses ved å bruke teknologi i forretningsdrift; rasjonaliseringsgevinster, styringsgevinster, organisasjonsgevinster og markedsgevinster.
  • Den digitale kunden og Social CRM: hvordan kan virksomheter bruke teknologi til å skaffe seg ny kundeinnsikt og gi en bedre kundeopplevelse?
  • Datadrevet kommunikasjon og markedsføring: du får kunnskap om hvordan datasamfunnet, sosiale medier og et ellers fragmentert medielandskap endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring.
  • Personvern: du får innsikt i hvilke hensyn en virksomhet må ta for å beskytte privatlivet til kunder og andre typer av brukere.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som trenger ny innsikt på overordnet nivå om hvordan digitalisering allerede påvirker, og vil påvirke i nær fremtid, næringslivet og arbeidsmarkedet.

Praktisk informasjon

Forelesere

Cecilie Staude er høyskolelektor for Institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI. Staude sine ekspert områder omhandler blant annet omdømme, sosiale medier og markedsføring. Hun har vært foreleser hos BI siden 2007.

Tarjei Heggernes er førstelektor for Institutt for strategi og entreprenørskap på BI campus Bergen.

Ragnvald Sannes foreleser i Trondheim. 

 

"Morgendagens vinnere er de som forstår og foredler «big data» til kunnskap."

Cecilie Staude

Høyskolelektor, institutt for markedsføring

"Før fortalte regnskapsbøkene det meste om bedriften. I dag er det like viktig å forstå det digitale som regnskapet."

Tarjei A. Heggernes

Høyskolelektor II, institutt for markedsføring

Timeplan

Bergen: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 27.09 - 28.09
2. samling: 15.11 - 16.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 11.10 - 12.10 fysisk på campus
2. samling: 14.11 - 15.11 digitalt via Zoom 

Stavanger: Gjennomføring høst 2022
Samling 1: 11.10 - 12.10 digitalt via Zoom 
Samling 2: 14.11 - 15.11 fysisk på campus

Oslo: Gjennomføring vår 2023
1. samling: 15.02 - 16.02 
2. samling: 29.03 - 30.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.