Kurs bachelornivå

Digital forretnings­forståelse

Har din virksomhet nok kunnskap om hvordan store data kan brukes til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme? Dette kurset gir deg innsikt i hvordan digitalt innhold som ressurs kan utløse gevinster og gi konkurransefortrinn.

Hvorfor Digital forretningsforståelse?

Den viktigste forutsetningen for å høste gevinster og få konkurransefortrinn som følge av digitalisering, er digital kompetanse i ledelsen. Digitalisering handler om endringsledelse. Og for å lykkes med endring må både kunnskap om hva som skaper endringen og hvordan den påvirker bransjen du opererer i, være til stede.

Det er videre avgjørende å skaffe innsikt i hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten, og forstå hvordan digitalisering, automatisering og store data (Big Data) påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift.

Ingen høyskoler har flere toppledere blant sitt alumni enn BI og det er gjennom vår tette kontakt med næringslivet vi utvikler våre kurs. Digital forretningsforståelse er blant kompetanseområdene som er mest etterspurt i dagens arbeidsmarked og BI er et naturlig valg for alle som ønsker å kombinere solid forretningsforståelse med en fremoverlent holdning til endringene digitaliseringen bringer med seg.

Emneoversikt

Dette er noen av temaene vi jobber med i dette kurset:

  • Digital økonomi: forretningsmodeller og forretningsutvikling for digitalisert forretningsdrift, reduserte transaksjonskostnader og nettverkseffekter.
  • Bedrifters bruk av informasjonssystemer og gevinster som kan utløses ved å bruke teknologi i forretningsdrift; rasjonaliseringsgevinster, styringsgevinster, organisasjonsgevinster og markedsgevinster.
  • Den digitale kunden og Social CRM: hvordan kan virksomheter bruke teknologi til å skaffe seg ny kundeinnsikt og gi en bedre kundeopplevelse?
  • Datadrevet kommunikasjon og markedsføring: du får kunnskap om hvordan datasamfunnet, sosiale medier og et ellers fragmentert medielandskap endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring.
  • Personvern: du får innsikt i hvilke hensyn en virksomhet må ta for å beskytte privatlivet til kunder og andre typer av brukere.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som trenger ny innsikt på overordnet nivå om hvordan digitalisering allerede påvirker, og vil påvirke i nær fremtid, næringslivet og arbeidsmarkedet.

"Jeg jobber i en bedrift der digitalisering står høyt på agendaen. Kurset Digital Forretningsforståelse har gitt meg bedre innsikt i hvilke utfordringer digitaliseringen fører med seg. I dag er det ikke snakk om OM det vil skje en digitalisering, men når. Kurset har gitt meg større trygghet i å møte de endringene vi står overfor og jeg kan ta med kunnskap tilbake til mine kollegaer om hvordan vi skal møte disse endringene."

Anne Marit Benjamin

Oppgjørskonsulent, Personskade Ulykke Sparebank 1 Forsikring AS

Video

I videoen nedenfor forteller kursansvarlige Cecilie Staude og Tarjei Heggernes om digitalisering, endringer i mediemarkedet og tradisjonelle kommunikasjonsmønstre påvirker en virksomhet sin kommunikasjon og måten man driver markedsføring på. 

Video

Her får du en en kort introduksjon av kurset

Praktisk informasjon

Forelesere

"Morgendagens vinnere er de som forstår og foredler «big data» til kunnskap."

Cecilie Staude

Høyskolelektor, institutt for markedsføring

"Før fortalte regnskapsbøkene det meste om bedriften. I dag er det like viktig å forstå det digitale som regnskapet."

Tarjei A. Heggernes

Høyskolelektor II, institutt for markedsføring

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2019

1. samling: 25.09 - 26.09
2. samling: 06.11 - 07.11

Læringsplattformen itslearning åpner 02. september.

Stavanger: gjennomføring høst 2019

1. samling: 02.10 - 03.10
2. samling: 04.11 - 05.11


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

 

Søk nå