Spesialkurs

Digital forretnings­forståelse

Hvordan skal du sørge for at du og bedriften din ikke blir forbikjørt av unge talenter og start-ups som har fått den digitale forretningsforståelsen inn med morsmelken?

Hvorfor Digital forretningsforståelse?

Den viktigste forutsetningen for å høste gevinster og få konkurransefortrinn som følge av digitalisering, er digital kompetanse i ledelsen. Digitalisering handler om endringsledelse. Og for å lykkes med endring må både kunnskap om hva som skaper endringen og hvordan den påvirker bransjen du opererer i, være til stede.

Det er videre avgjørende å skaffe innsikt i hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten, og forstå hvordan digitalisering, automatisering og store data (Big Data) påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift.

Dette kurset gir deg kontroll over begreper og mekanismer i digitalisering slik at du proaktivt kan styre din virksomhet inn i fremtiden.

Ingen høyskoler har flere toppledere blant sitt alumni enn BI og det er gjennom vår tette kontakt med næringslivet vi utvikler våre kurs. Digital forretningsforståelse er blant kompetanseområdene som er mest etterspurt i dagens arbeidsmarked og BI er et naturlig valg for alle som ønsker å kombinere solid forretningsforståelse med en fremoverlent holdning til endringene digitaliseringen bringer med seg.

Emneoversikt

Dette er noen av temaene vi jobber med i dette kurset:

  • Digital økonomi: forretningsmodeller og forretningsutvikling for digitalisert forretningsdrift, reduserte transaksjonskostnader og nettverkseffekter.
  • Bedrifters bruk av informasjonssystemer og gevinster som kan utløses ved å bruke teknologi i forretningsdrift; rasjonaliseringsgevinster, styringsgevinster, organisasjonsgevinster og markedsgevinster.
  • Den digitale kunden og Social CRM: hvordan kan virksomheter bruke teknologi til å skaffe seg ny kundeinnsikt og gi en bedre kundeopplevelse?
  • Datadrevet kommunikasjon og markedsføring: du får kunnskap om hvordan datasamfunnet, sosiale medier og et ellers fragmentert medielandskap endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring.
  • Personvern: du får innsikt i hvilke hensyn en virksomhet må ta for å beskytte privatlivet til kunder og andre typer av brukere.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som trenger ny innsikt på overordnet nivå om hvordan digitalisering allerede påvirker, og vil påvirke i nær fremtid, næringslivet og arbeidsmarkedet.

Foreleser Cecilie Staude og Tarjei Alvær Heggernes gir en kort introduksjon av kurset

"Morgendagens vinnere er de som forstår og foredler «big data» til kunnskap."

Cecilie Staude

høyskolelektor, Institutt for markedsføring

"Før fortalte regnskapsbøkene det meste om bedriften. I dag er det like viktig å forstå det digitale som regnskapet."

Tarjei A. Heggernes

Høyskolelektor II, institutt for markedsføring

Foreleser

Cecilie Staude er høyskolelektor ved institutt for markedsføring.

Foreleser

Tarjei A. Heggernes er høyskolelektor II ved institutt for markedsføring.

"Jeg jobber i en bedrift der digitalisering står høyt på agendaen. Kurset Digital Forretningsforståelse har gitt meg bedre innsikt i hvilke utfordringer digitaliseringen fører med seg. I dag er det ikke snakk om OM det vil skje en digitalisering, men når. Kurset har gitt meg større trygghet i å møte de endringene vi står overfor og jeg kan ta med kunnskap tilbake til mine kollegaer om hvordan vi skal møte disse endringene."

Anne Marit Benjamin

Oppgjørskonsulent, Personskade Ulykke Sparebank 1 Forsikring AS

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 26. september 2018
Bergen: 20. september 2018
Trondheim: 24. september 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 26.09 - 27.09
2. samling: 07.11 - 08.11

Oslo: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 14.02 - 15.02
2. samling: 11.04 - 12.04

Bergen: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 20.09 - 21.09
2. samling: 12.11 - 13.11

3 nettsamlinger - datoer kommer

Trondheim: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 24.09 - 25.09
2. samling: 05.11 - 06.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning, videoforelesninger samt nettundervisning og faglig diskusjon i klassens lukkede Facebookgruppe. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre. Kurset har fysiske samlinger der også forelesere hentet fra bransjene forsikring, bank, helse og energi bidrar.

Eksamensform høst 2018

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, på maks 20 sider, som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Den gir mulighet for å løses i nærhet til egen arbeidssituasjon.

Annen relevant informasjon

 

Søk nå