Utdrag fra kursbeskrivelse

Anvendt Makroøkonomi

Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1613 Bacheloroppgave Anvendt makroøkonomi, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet og av internasjonale sammenhenger mellom land. Faget dreier seg om fenomener som langsiktig økonomisk vekst og bærekraft, ulikhet, konjunkturbevegelser, finansiell ustabilitet, arbeidsledighet, inflasjon og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Kursets innhold

  • Makroøkonomiske datakilder
  • Økonomisk vekst og bærekraft, ulikhet og vekst.
  • Finansmarkeder. Aktivabobler og finansielle kriser i et internasjonalt perspektiv.
  • Finansiell stabilitet
  • Konjunkturteori
  • Finanspolitikk
  • Pengepolitikk
  • Sparing, nasjonalformue og finanspolitikk. Bærekraftig offentlig gjeld.
  • Oljeformue og næringsstruktur
  • Anvendt økonometri

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.