Utdrag fra kursbeskrivelse

Arbeids- og personaljus

Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

HR-medarbeidere, ledere og konsulenter innen tilstøtende fag har mange oppgaver og utfordringer. Blant de viktigste av disse er forhold som berører lover og regler i arbeidslivet. En rekke forhold knyttet til arbeidsmiljø, arbeidstidsordninger, sykdom, medarbeideres og organisasjoners rettigheter i arbeidsforhold må håndteres i samsvar med lover og rettspraksis. Smidig og korrekt håndtering av nevnte forhold vil øke organisasjoners effektivitet. I dette kurset vil derfor de mest sentrale lover og regler i arbeidslivet bli gjennomgått.

Kursets innhold

 • Arbeidsrettens rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid
 • Arbeidsmiljø
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Sykefravær og sykepenger
 • Lønn og permisjoner
 • Oppsigelse og avskjed
 • Permittering
 • Omstilling og nedbemanning
 • Statsansatterett; ansettelse, omstillingsprosesser og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.