-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bærekraftig prosjektledelse i kreativ næring

Introduksjon

Svært mye av aktiviteten i kreativ næring blir organisert i prosjekter, og i dette praktisk orienterte kurset får studentene innsikt i hvordan de kan planlegge og gjennomføre små og store kunstneriske og kreative prosjekter på en bærekraftig måte. Prosjekter innenfor kreativ næring skiller seg fra andre ved at det kunstneriske og kreative ofte utgjør de viktigste styringsfaktorene, og i dette kurset vil studentene gjennom blant annet case-studier fra kultur- og underholdningsbransjene opparbeide seg innsikt i hvordan bærekraft, kunst, og kreativitet balanseres med tradisjonelle styringsfaktorer som tid og kostnader.  

Kursets innhold

  • Prosjektet som organisasjonsform 
  • Teamsammensetning for kunstneriske og kreative prosjekter 
  • Ledelse av kunstneriske og kreative prosjekter 
  • Prosjektplanlegging og -styring 
  • Bærekraft i prosjekter 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.