-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bedriftsutvikling for SMB

Introduksjon

Kurset har som mål å kvalifisere studentene til ledelse av små og mellomstore bedrifter, SMB, samt til konsulentrettet arbeid overfor SMB. Dette innebærer at fagfordypningen har en kopling til næringslivet. Det anvendes cases og gjesteforelesninger fra næringsliv, bank / finans, rådgivingsmiljøer med tilhørende diskusjoner slik at studentene skal finne arbeidsmåter der de har størst mulighet for å bidra til egen og andres læring. Studentene blir således medansvarlige for læreprosessene, sammen med tilretteleggerne for prosessene.

Kursets innhold

 • Styring, organisering og ledelse av en SMB
 • Helhetlig ledelse gjennom samspill og teamutvikling mellom styret og daglig ledelse
 • Bedriftens livssyklus fra oppstart via vekst til moden bedrift
 • Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder
 • Styret og ledelse ved situasjonsbestemte forhold (endring, omstilling, kriser, konflikter)
 • Innovasjon og utvikling fra den entreprenørielle fasen til ordinær drift - utvikling av forretningsmodeller
 • Ledelse av strategiske prosesser for utvikling og vekst i SMB
 • Operativ og daglig ledelse av en SMB
 • Ledelsesutvikling
 • Digitaliseringens utfordringer og muligheter i en SMB
 • CSR - Bærekraft - Klima / Miljø som strategiske konkurransefortrinn i en SMB

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.