-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bokbransjen og entreprenørskap

Introduksjon

Norsk og internasjonal bokbransje preges av endring og innovasjon som et resultat av digitalisering. Digitaliseringen av bokbransjen foregår både i produksjons-, distribusjons- og konsumpsjonsleddet. Markedet endrer seg raskt og både de etablerte forlagshusene og nye gründere forsøker å utvikle nye tjenester i bokmarkedet. I dette kurset forsøker vi å kartlegge nye forretningsmuligheter i en bransje som tradisjonelt sett har vært svært stabil.

Kursets innhold

  • Verdikjedene for p-bøker og e-bøker
  • Forretningsidéer og forretningsplaner
  • Entreprenøren
  • Digitaliseringen og framtiden
  • Norsk vs engelskspråklig bokbransje
  • PR, salg & markedsføring
  • Markeder og segmenter
  • Litteraturøkonomien
  • Litteraturpolitikk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.