-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Den digitale bedriften: Teknologi og forretning i samspill

Introduksjon

Det digitale spiller en stadig større grad i forretningsdrift, nesten umerkelig har digitale teknologier kommet inn i verdiskapingen til de fleste bedrifter. Hvordan ser det digitale ut i dagens virksomheter, og hvordan vil de påvirke fremtidens forretningsdrift?  

Disse og lignende spørsmål er temaer i dette kurset, som vi vil nærme oss med en praktisk og konkret tilnærming. 

Digitalisering skjer når virksomheter tar i bruk digitale teknologi på en helhetlig og integrert måte, både internt og eksternt. Den digitale bedriften har gjerne strømlinjeformet alle sine arbeidsprosesser, utnytter digital teknologi til å skape en helhetlig og friksjonsfri kundeopplevelse, og tenker på hvordan forretningsmodellen kan endres. For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig å ha fokus på de nye tekniske løsningene, man må også se på eksisterende teknologi. For å ligge i forkant må man se på å endre organisasjon, ledelsesmekanismer og å utvikle ny kompetanse. 

I kurset vil vi starte med å legge et teoretisk grunnlag som forklarer hvordan forretningsdrift har blitt, blir og vil bli påvirket av fremveksten av og utviklingen innen digitale teknologier. Deretter vil vi fokusere på noen av de viktigste digitale arbeidsverktøyene som kan bidra både til effektiv læring og organisering i studietiden, og til effektiv drift og analyse av verdiskapingen i en virksomhet. Kurset er således delt opp i en teoretisk del som til slutt vil knyttes sammen gjennom forklaring av teorien gjennom det praktiske.     

Kursets innhold

Kurset vil omfatte følgende temaer: 

  • Den digitale bedriften: Oversikt over en bedrifts virksomhets- og systemarkitektur.  

  • Data, informasjon, beslutninger og gevinster 

  • Den digitale bedriften som driver for innovasjon 

  • Fra bedrifter til nettverk: Hvordan digitaliseringen har påvirket organisasjonsformer 

  • Teknologiutvikling og teknologiforståelse 

Kurset vil bestå av en teoridel som diskuterer digitale teknologier sin rolle i en virksomhet, og en praktisk del der vanlige og viktige verktøy regneark, databaser og forretningssystemer brukes på konkrete problemstillinger. På denne måten vil studenten få konkret, og ikke bare teoretisk digital kompetanse.  

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.