Utdrag fra kursbeskrivelse

Den digitale bedriften: Teknologi og forretning i samspill

Introduksjon

Hvordan lager man en digital tjeneste som lykkes? Hvordan utnytte data fra dingser som er tilkoblet nettet? Hvordan skape nye og effektive virksomheter? Disse og lignende spørsmål er temaer i dette kurset, som vi vil nærme oss med en praktisk og konkret tilnærming.

Digitalisering skjer når virksomheter tar i bruk digitale teknologi på en helhetlig og integrert måte, både internt og eksternt. Den digitale bedriften har gjerne strømlinjeformet alle sine arbeidsprosesser, utnytter digital teknologi til å skape en helhetlig og friksjonsfri kundeopplevelse, og tenker på hvordan forretningsmodellen kan endres. For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig å ha fokus på de tekniske løsningene, man må også endre organisasjon, ledelsesmekanismer og utvikle ny kompetanse.

I kurset vil vi starte med å se på noen eksempler på digitale tjenester og virksomheter for å se hva de gjør som er nytt og annerledes. Det vil gi grunnlag for å forstå hvorfor noen får det til, og andre ikke. Deretter ser vi noen enkle men effektive verktøy og metoder for utvikling og design av digitale tjenester. Avslutningsvis i kurset ser vi på den teknologiske utviklingen og hvordan det kan hjelpe oss til å være forberedt på det som kommer. 

Kursets innhold

Kurset vil omfatte følgende temaer:

  • Digitalisering, digitale tjenester og digitale forretningsmodeller
  • Hva er en god digitale tjeneste?
  • Hvordan designe en digital tjeneste?
  • Prototyper og "Minimum Viable Product"
  • Teknologiutvikling og teknologiforståelse

I tillegg til vanlige undervisningsøkter vil kurset omfatte demonstrasjoner og mindre klasseprosjekter med teknologi, f.eks. bruk av Mixed Reality og Hololens, hvordan sette opp en chatbot, og bruk av plattformer i skyen (f.eks. fra Microsoft, Google eller IBM).

Det vil også være rom for dypdykk i spesfikke teknologier, f.eks. Blockchain og maskinlæring (kunstig intelligens).

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.