-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Design av interaktive apper

Introduksjon

Mobiltelefonen har i dag blitt en uunnværlig livsledsager for de fleste forbrukere, og involveres i mange av våre daglige aktiviteter. I kombinasjon med den raske teknologiutviklingen har dette skapt en massiv etterspørsel etter applikasjoner (apper) for å tilfredsstille utallige behov. Forbrukere har stadig høyere forventninger til mobile løsninger, og bedrifter jobber konstant med å designe bedre og brukervennlige apper. Bedrifter bruker slike apper som en komponent i deres forretningsmodeller, til kommunikasjon og interaksjon med kunder, forbrukere og innbyggerne, til distribusjon av tjenester og for å tilby utvidete tjenester til brukerne. Ofte har ansatte ved kommunikasjonsavdelingen spennende ideer og ønsker om apper som IT-avdelingen derimot ser utfordringer med å implementere. Ledelsen på sin side ønsker å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og ønsker å tilby applikasjoner for å fremstå som digitalt modne og innovative.

Vi har en app for det meste i dag, og i dette kurset skal du lære om hovedprinsippene for å designe en app til et bestemt formål. Mer spesifikt skal du skal lære om prosessen fra hvordan en app designes fra ideplanet til utvikling av denne, om hovedprinsippene for brukervennlighet og hvilke bruksområder en app potensielt kan ha. I tillegg skal du lære om prinsippene for god interaksjonsdesign, og du skal lage en prototype for hvordan appen skal se ut og fungere. 

Oppbyggingen av kurset, gjennomføringen av det og evalueringen av studentarbeidet er i samsvar med hvordan app-utvikling gjøres i praksis.

Kursets innhold

Kurset går ut på å bruke en enkel programvare for å designe en app i tråd med prinsipper for høy brukervennlighet og god interaksjonsdesign som skal dekke et behov hos en organisasjon. Kurset vil dekke teori for interaksjonsdesign og brukervennlighet, brukertesting, konseptutviklingsprosessen og personas. Kurset inneholder betydelig praktisk arbeid.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.