Utdrag fra kursbeskrivelse

Digital makt og avmakt

Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Hva er makt? Hvem har makt? Hvem påvirkes på hvilke måter? Kurset tar for seg ulike former for makt og aktører med makt med utgangspunkt i teorier om for eksempel agendasetting, ekkokammer, filterbobler og overvåkning. Kurset tar sikte på å utfordrer studentenes evne til refleksjon, argumentasjon og dybdeforståelse av sentrale elementer og teorier relatert til makt, demokrati, idelogi og politikk. 

Kursets innhold

  • Algoritmens makt, forbrukermakt og medienes makt
  • Bruk og misbruk av Big Data
  • Snille og slemme søkemotorer
  • All makt til Facebook
  • Networks of Outrage and Hope
  • Regulering, lover, regler og personvern
  • Forretningsetikk og samfunnsansvar

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.