-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digital makt og avmakt

Introduksjon

Med sosiale medier har forbrukerne fått egne kanaler til å kommunisere, engasjere seg, og til å danne aksjonsgrupper for å få gjennom sin egen mening, vilje og ønsker. Mange vil hevde at digitalisering er grunnleggende demokratiserende fordi vi nå har større mulighet til å kommunisere og engasjere oss. Samtidig speiler, eller forsterker, gamle maktstrukturene seg i sosiale medier. De etablerte elitene ser ut til å forbli mektige.

På kort tid har globale internettgiganter som Alphabet (Google-sfæren), Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Amazon, Apple og Microsoft fått stor makt over nettet.  «Big Tech» legger grunnleggende premisser i medieøkonomien og utfordrer politisk styring, både i forhold til skattlegging og persondata (GDPR).  

Kursets innhold

Kurset er tredelt. 

  1. Forbrukermakt og individuell makt: anbefalingssystemer, influencere, mobilisering, communities, regler og personvern, ytringsfrihet og ytringsetikk, idelogier og politiske agendaer
  2. Mediemakt: Maktstrukturer på økosystem-, makro-, meso- og mikronivå, forretningsetikk og samfunnsansvar, regulering og lover, monopoldannelse, oppmerksomhetsøkonomi
  3. Online media bias: ekkokamre, søkemotorer, filterbobler, algoritmemakt og algoritmestrukturer, bruk og misbruk av Big Data, overvåkning, digitale skillelinjer

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.