-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digital markedsføring

Introduksjon

Konkurransen om kundens oppmerksomhet i de digitale kanaler kan virke uoverkommelig for markedsføreren, og derfor har markedsføring aldri vært mer spennende. Den teknologiske utviklingen tvinger faget i nye retninger. Og dette medfører at markedsføreren må balansere sin rolle som strateg og spesialist i digitale markedsaktiviteter. Og sentrale tema for markedsføreren blir da: Hvordan analysere og utvikle konkurransedyktige digitale strategier samt gjennomføre valgte markedsaktiviteter. 

Kursets innhold

Kursets innhold vil være en blanding av teori og praktiske øvelser:

  • Faglige og praktiske perspektiver om digital markedsføring
  • Den digitale kundereisen og behov
  • Markedsføreren kommunikasjonsstrategi
  • Datainnsamling 
  • Strategiske valg
  • Operative markedstiltak
  • Evaluering av markedstiltak
  • Kunderettede digitale verktøy
  • Aktuelle kanaler
  • Kostnader og budsjetter

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.