-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digital markedsføring

Introduksjon

Markedsføring er i endring. Kundenes beslutningsreiser skaper nye digitale kontaktpunkter både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger. Ny teknologi gir markedsførere tilgang på nye virkemidler, og skaper nye utfordringer. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i digital markedsføring, digital strategi, operativ implementering av digitale virkemidler i markedsføringen, digitale mediekanaler og analyse av effekter. Målet er at studentene skal få en oversikt over hva digitalisering betyr for markeder og samfunnsutvikling og forstå hva digital markedsføring handler om, men også være i stand til i praksis å planlegge, gjennomføre og analysere digitale markedsføringstiltak. Kurset har som mål både å gi kunnskap om digital markedsføring samt grunnleggende ferdigheter.

Kursets innhold

Studentene skal gjennomføre flere praktiske seminarer knyttet til utvikling av bilde- og videomateriale, med mål om å starte sin egen Instagram / TikTok / Snapchat-kampanje.

Viktige emner i kurset inkluderer:

• AI og machine learning

• Big data og dens innvirkning på kundeopplevelsen

• Digital markedsføringskanaler; sosiale medier, mobil, tale- og bildesøk, reklame, e-postmarkedsføring, visning osv.

• Mikro- og makroperspektiv på digital markedsføring - digital kundereise, co-creation, brukergenerert innhold, konkurransedyktige arenaer og samfunnsendringer som påvirker markeder og markedsføring

• Digital strategi - hvordan man planlegger og implementerer en digital kampanje

• Digital historiefortelling og sensorisk markedsføring; hvordan man kan engasjere kunden digitalt; nye segmenteringsstrategier

• Lag digitalt innhold ved å forstå hvordan bilder, video og innhold påvirker forbrukeren

• Analyse og evaluering - effekter av digital markedsføring, samt etikk og dataintegritet

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.