-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digital transformasjon og innovasjon

Introduksjon

Kurset handler om hvordan teknologi og digitalisering påvirker forholdet mellom bedrifter og kunder. Kurset vil sette de konsekvenser digitaliseringen har på kommunikasjon, handel og kundeopplevelser i fokus. Et viktig mål i kurset er at studentene skal forstå hvordan teknologi løser nye behov og gir nye forretningsmuligheter.

Det er 4 hovedtema i kurset:

  • Du skal opparbeide forståelse for begrepet digital transformasjon, få eksempler på hvordan verdier kan skapes gjennom en slik transformasjon og hva bedrifter må gjøre.
  • Vi vil studere forretningsmodeller og hvordan produkter og tjenester kan selges gjennom nye, digitale plattformer.
  • En vesentlig del av transformasjonen vi har sett er et skift fra verdiskaping basert på produkter til verdiskaping basert på tjenester. Mens selvkjørende biler naturligvis er laget av fysiske komponenter, er det software og tjenesten transportering som står sentralt. Med andre ord vil innovasjon innen tjenester stå sentralt.
  • Det å forstå og å levere til kundene blir mer og mer sentralt. Derfor er digitale kundereiser og kundeopplevelser et sentralt tema i dette kurset.

Kursets innhold

  • Digital transformasjon
  • Innovasjon innen tjenester
  • Digitale kundereiser og kundeopplevelser
  • Forretningsmodeller

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.