-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digitale verktøy og finansiell analyse

Introduksjon

Finans griper inn i alle deler av samfunnet. I dette kurset gis det en første introduksjon til hvordan enkeltindivider, bedrifter og myndigheter hele tiden må forholde seg til finans.

Kurset fokuserer på data og digitale verktøy. Det gir en introduksjon til Excel og programmeringsverktøyet R. Excel eller liknende regneark brukes i de fleste bedrifter og næringer, og programmeringsferdigheter blir stadig mer etterspurt i næringslivet. Gjennom kurset utvikles basisferdigheter innenfor datainnhenting, dataanalyse og datafremstilling.

Med utgangspunkt i dataanalyse dekkes grunnleggende temaer innenfor finans, som avkastning og finansmarkeder. Kurset vil også belyse hvordan FNs bærekraftsmål er relevante for finansfaget, med fokus på temaer som utdanning, likestilling, økonomisk vekst og økonomiske ulikheter.  

Kursets innhold

Kurset vil dekke følgende temaer (ikke nødvendigvis i den oppgitte rekkefølgen)

  • Introduksjon til Excel
  • Introduksjon til R
  • Introduksjon til finansmarkeder
  • Forstå og beregne avkastning
  • Makroøkonomiske hovedstørrelser
  • Relevante aspekter av FNs bærekraftsmål

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.