-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digitalisering i kreativ næring

Introduksjon

Dette kurset handler om utfordringer og muligheter for kreativ næring som følge av digitaliseringen. Bruk av digital teknologi har vidtrekkende konsekvenser for hvordan kreativt innhold skapes, spres og oppleves. Digitaliseringen gir også nye muligheter og utfordringer for finansieringen, kommunikasjonen og markedsføringen i kreativ næring. I kurset legges det vekt på at studentene både skal utvikle forståelse for de overordnede spørsmålene kreativ næring står overfor som følge av digitaliseringen og grunnleggende forståelse for hvordan digitale verktøy kan benyttes.

Kursets innhold

  • Hvordan forstå digitaliseringen - historisk og i dag
  • Dataanalyse, kunstig intelligens, algoritmer og nye plattformer i kreativ næring
  • Digitale bransjestrukturer og forretningsmodeller
  • Bruk av sosiale medier og digital markedsføring i kreativ næring
  • Dataanalyse, kunstig intelligens, algoritmer og nye plattformer i et samfunnsperspektiv
  • Etikk og personvern

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.