-

Introduksjon

Finans omhandler bedrifters, enkeltpersoners og myndigheters sparing og investering, og griper inn i alle deler av samfunnet. Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget, og omfatter finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner), såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.), så vel som betydningen av bærekraftige investeringsbeslutninger. Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter for å fatte investeringsbeslutninger som er relevante både for bedrifter, myndigheter og privatpersoner. 

Studiet kobler teori og praksis ved å analysere realistiske eksempler med Excel. Dermed vil studentene også tilegne seg nyttig erfaring for å analysere investeringsprosjekter i arbeidslivet senere.

Kursets innhold

  • Introduksjon – Plassering av kursets innhold i finansfaget
  • Renteregning og anvendelse til prising av aksjer og obligasjoner
  • Porteføljeteori, diversifisering og risiko
  • Kapitalverdimodellen: Pris på risiko i finansielle markeder og betydning for investeringsprosjekters kapitalkostnad
  • Gjennomgang av et realistisk case for investeringsanalyse, inkludert lage kontantstrømmer og anvende lønnsomhetskriterier.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.