-

Introduksjon

Finans omhandler bedrifters, enkeltpersoners og myndigheters sparing og investering, og griper inn i alle deler av samfunnet. Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget. Hensikten med faget er at studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. Det må nevnes at metodene er anvendbare på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner) så vel som på såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.). Kurset vil også forklare betydningen av bærekraftige investeringsbeslutninger.

Kursets innhold

  • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget.
  • Kontantstrømmer.
  • Renteregning/Finansmatematikk.
  • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m).
  • Verdsetting av aksjer og obligasjoner.
  • Porteføljeteori.
  • Kapitalverdimodellen og risikobegrepet
  • Kapitalkostnader.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.