-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiell rapportering, basis

Introduksjon

Kurset gjelder utarbeidelse og forståelse av IFRS finansregnskap. IFRS er internasjonale regnskapsstandarder som brukes av børsnoterte selskaper i EU/EØS og mange steder i verden for øvrig. Kompetanse i IFRS er påkrevet for revisorer, regnskapsansvarlige og regnskapsbrukere. Kurset er obligatorisk masterstudiet i regnskap og revisjon.   

Kursets innhold

 • Grunnleggende regnskapsbegreper og metoder
 • IFRS conceptual framework
 • Regnskapsstandarder, bl.a.
  • Virksomhetssammenslutning og konsernregnskap
  • Inntektsføring
  • Leasing
  • Anleggsmidler og avsetninger
  • Verdifall på eiendeler
  • Kontantstrømoppstilling

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.