-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiering av bedrifter

Introduksjon

Finansiering av bedrifter (Corporate Finance) er studiet av hvordan bedrifter er finansiert med gjeld og egenkapital. Finansering, også kalt kapitalstruktur, kan påvirke både verdien av bedriften og verdsettelsen av nye investeringer. Hvordan bedriften behandler disse, og relaterte, spørsmål er viktige spørsmål som tas opp i kurset.

Kurset kobler teori med praksis ved å løse realistiske problemer ved å bruke Excel. Studentene får dermed trening i å bruke et viktig og nyttig verktøy for arbeidslivet samtidig som de får dypere forståelse for faget.

Kursets innhold

  • Kapitalstruktur: Fordeler og ulemper med gjelds finansiering
  • Verdsettelse av selskaper under ulik kapitalstruktur og regler for beskatning
  • Dividendepolitikk under ulike regler for beskatning
  • Motivene bak bedriftssammenslåinger (fusjoner) og oppkjøp
  • Risikostyring ved bruk av finansielle derivat kontrakter

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.