-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiering av bedrifter

Introduksjon

Finansiering av bedrifter (Corporate Finance) er studiet av hvordan bedrifter er finansiert med gjeld og egenkapital. Hovedmålsettingen i kurset er å forstå hvordan finansering (kapitalstruktur) kan påvirke både verdien av bedriften og verdsettelsen av nye investeringer.

Mens vi i introduksjonskurset beregnet verdien av en bedrift, eller et investeringsprosjekt, uavhengig av kapitalstruktur, studerer vi nå hvordan finansiering kan påvirke eiernes avkastningskrav. I perfekte kapitalmarkeder vil vi lære at verdsetting og avkastningskrav faktisk er upåvirket av hvordan bedriften er finansiert.  

Friksjoner og andre imperfeksjoner i kapitalmarkedene er årsaken til at finansiering påvirker avkastningskrav, og dermed verdsetting. Den friksjonsløse modellen er et godt analytisk utgangspunkt for å identifisere og kvantifisere de viktigste friksjonene og imperfeksjonene når bedrifter foretar sine finanseringsbeslutninger.

Hvordan bedrifter på en mest mulig hensiktsmessig måte kan tilbakeføre overskudd til eierne, med andre ord utformingen av bedriftens dividendepolitikk, er et annet hovedtema i kurset. Skattleggingen av ulike former for kontantstrømsutbetalinger fra bedriften, er sentral i denne sammenhengen.

Bedriftssammenslåinger (fusjoner) og oppkjøp (mergers and acquisitions) og risikostyring (risk management) avslutter kurset.

Kursets innhold

  • Kapitalstruktur: Fordeler og ulemper med gjelds finansiering
  • Verdsettelse av selskaper under ulik kapitalstruktur og regler for beskatning
  • Dividendepolitikk under ulike regler for beskatning
  • Motivene bak bedriftssammenslåinger (fusjoner) og oppkjøp
  • Risikostyring ved bruk av finansielle derivat kontrakter

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.