-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiering av kreativ næring

Introduksjon

Kurset skal gi en innføring i private og offentlige finansieringsformer generelt og i kultursponsing spesielt. Studenten vil bli presentert for sentrale begreper og teoretiske tilnærmingsmåter innenfor disse fagområdene, og det anlegges også et historisk perspektiv på stoffet.

Kursets innhold

  • Kulturens finansieringsformer før og nå
  • Teoretiske perspektiver på forholdet mellom kultur og kapital, kunst og kommers, kultur og næring  
  • Markedet som finansieringsprinsipp  
  • Kultursponsing som finansieringsform  
  • Offentlige finansieringsformer 
  • Bedriftsmarkedet for kreativ næring
  • Crowdfunding som ny finansieringsform

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.