-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forbrukerpsykologi

Introduksjon

Kunnskap om forbrukerpsykologi er avgjørende for at bedrifter, offentlige institusjon og ideelle organisasjoner skal lykkes med sin markedsføring og dermed nå sine strategiske mål. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i faget forbrukerpsykologi, der det legges vekt på faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse. Tema som bærekraftig forbruk, teknologi, sosialpsykologi og atferdsøkonomi er sentralt. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester og hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste. En sentral del av kurset handler om hvordan du kan anvende forbrukerdata for økt kundeinnsikt i markedsføring. Det legges også vekt på at du skal ha et kritisk blikk til hvordan kunnskap om forbrukerpsykologi anvendes i praksis.

Kursets innhold

 • Hva er forbrukerpsykologi?
 • Segmentering og målgrupper
 • Forbrukerens beslutningstaking                                   
 • Vanebaserte valg og nudging
 • Motivasjon                                                                     
 • Følelser og rasjonalitet                                                                   
 • Teknologi og forbrukeratferd                                      
 • Bærekraftig forbruk                                                      
 • Personlighet og innflytelse på atferd                             
 • Persepsjon og sensorisk markedsføring (art. om sansing?)                
 • Forbrukerlæring                                                           
 • Forme og endre forbrukernes holdninger                                                                  
 • Sosial klasse, kultur og referansegrupper                                              
 • Negativ forbrukeratferd og etikk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.