-

Introduksjon

Kurset gir studentene en innføring i sentrale forretningsjuridiske emner og en oversikt over rettslige rammer i næringslivet. Studentene får en oversikt over de viktigste rettslige reguleringene for at en virksomhet skal kunne operere i et marked, samt en innføring i hvordan reglene skal tolkes.

Dette innebærer blant annet å lære om eierformer, herunder hvordan virksomheter startes, driftes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet. Videre gir kurset en generell kunnskap om den rettslige rammen som regulerer hvordan bedrifter kan utøve sin virksomhet på en etisk, ansvarlig og bærekraftig måte. Studentene skal i den forbindelse lære om virksomheters kontraktsrettslige reguleringer, og hvilke krav det stilles til de ulike beslutningsorganene i en virksomhet og ansvarsfordelingene organene imellom.

Kurset er derfor sentralt for å forstå det rettslige rammeverket som ligger til grunn for at bedrifter skal kunne utøve sin virksomhet på en etisk, ansvarlig og bærekraftig måte, samt hvordan virksomheter skal kunne samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder.

Kurset legger særlig vekt på at studentene skal kunne bruke juridisk kompetanse på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet. 

Kurset er tilpasset alle studier ved Handelshøyskolen BI. 

Kursets innhold

Kurset gir en innføring i følgende sentrale forretningsjuridiske emner: 

  • Juridisk metode og oppgaveteknikk
  • Avtalerett
  • Kjøpsrett
  • Selskapsrett
  • Arbeidsrett
  • Penge- og kredittrett
  • Etikk, bærekraft og ansvarlig næringsliv

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.