-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forretningsutvikling I

Introduksjon

Dette er et praksisnært kurs hvor studentene skal lære å arbeide med idésøk, syretesting, problemløsning og idéutvikling. Gjennom gruppearbeid skal studentene i løpet av kurset utarbeide en forretningsplan for en selvvalgt idé og pitche ideen muntlig for et publikum.

Det forventes deltakelse i forelesninger og arbeid utover forelesningene. 

Kursets innhold

 1. Introduksjon 
 2. Forretningsideer og verdiforslag
 3. Ressurser
 4. Team og nettverk
 5. Forretningsmodell
 6. Kunder og segmentering
 7. Markedsføring og salg
 8. Måleverdier
 9. Forhandlinger
 10. Økonomi
 11. Forretningsplan
 12. Pitching

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.