-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forretningsutvikling II

Introduksjon

Dette er et praksisnært kurs hvor studentene arbeider med å videreutvikle egne forretningsideer gjennom strategisk planlegging og arbeid med egen bedrift. Gjennom gruppearbeid skal studentene utarbeide strategier som beskriver hvordan bedriften planlegger å oppnå et bærekraftig konkurransefortrinn i fremtiden.

Det forventes deltagelse i forelesninger og arbeid utover forelesningene.

Kursets innhold

  1. Introduksjon
  2. Kommersialisering av forretningsideer
  3. Evaluering av markedspotensial
  4. Konkurransefortrinn
  5. Immaterielle rettigheter (IPR)
  6. Kilder til konkurransefortrinn
  7. Finansiering
  8. Exit
  9. Forretningsplan
  10. Pitching

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.