-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Innovative pris og produktutviklingsstrategier

Introduksjon

Formålet med dette kurset er å gjøre studentene i stand til å lede produktutviklingsprosjekter, samt å prissette produkter. Gjennom kurset skal studentene lære å integrere forbrukerinnsikt, markedsforståelse, produktkunnskap og prismekanismer for å utvikle konkurransedyktige produkt- og prisstrategier.

Kursets innhold

  • Introduksjon til produktutvikling
  • NPD prosesser
  • Mulighetskartlegging, kreativitet og forbrukerinnsikt  
  • Markedsanalyse for NPD
  • Konsepttesting og salgsanalyse
  • Ledelse av produktutvikling 
  • Introduksjon til pris og prissetting  
  • Markedsinnsikt for prissetting
  • Prissegmentering 
  • Sortimentprising

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.