-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Integrert markeds­kommunikasjon

Introduksjon

Markedskommunikasjon som fag eksisterer for å implementere markedsføringsstrategier, som igjen skal realisere virksomhetsstrategier. I kurset integrert markedskommunikasjon skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om teori og modeller for å utvikle ferdigheter knyttet til suksessfull planlegging av helhetlige tiltak i markedskommunikasjon. Videre skal studenten ha kunnskap om hvordan effekter kan måles og hvordan påvirkningstiltak skal planlegges.

Kursets innhold

Oversikt over ulike markedskommunikasjonsverktøy, derunder ulike typer reklame og hvordan man på en suksessfull måte kan kombinere disse for å skape effektiv markedskommunikasjon

 • Hvordan Integrert Markedskommunikasjon fungerer
 • Målgruppevalg
  • Målgruppens beslutningsprosesser
  • Definering av kommunikasjonsmålgrupper
  • Posisjonering
  • Utvikling av kommunikasjonsstrategi
  • Utvikling av mediestrategi og kanalvalg
 • Utfordringer for utforming av budskap
  • Budskapsprosessering
  • Kreative taktikker
  • Kreative løsninger
 • Integrering av budskap i ulike kanaler
  • Effektmålingsmetoder og analyse

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.