-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Internkontroll og regnskapsorganisasjon

Introduksjon

Kurset omhandler internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige rutiner som ivaretar behovet for styring og kontroll, herunder etterlevelse av regulatoriske krav på alle relevante områder for virksomheten.

Kursets innhold

 • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
 • Overordnede målsettinger knyttet til drift, rapportering og etterlevelse
 • COSO-modellen
 • Kontrollmiljøet
 • Identifisering og vurdering av risiko
 • Hensiktsmessige kontrollaktiviteter
 • IT-relaterte kontrollaktiviteter
 • Hensiktsmessige rapporteringsrutiner og oppfølging av internkontrollsystemene
 • Etterlevelse av bokføringsregelverket
 • Annen relevant etterlevelsesproblematikk i næringslivet
 • Håndtering av IT-prosjekter
 • Hensiktsmessige økonomirutiner
 • Regnskapsføreren og controlleren som rådgiver

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.