-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Intro­duksjon til entre­prenørskap

Introduksjon

Kurset gir studentene en helhetlig teoretisk innføring i fagområdet entreprenørskap, og belyser spesielt entreprenørens betydning i samfunnet.

Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, evalueres og organiseres. Kurset gir studentene en innføring i metodikk for utvikling av ideer, og de vil evaluere og teste egne ideer som bearbeides fram mot en mulighetsrapport.

I kurset utvikler studentene eget entreprenørielt tankesett gjennom prøving, feiling og refleksjon, og dermed videreutvikler egne personlige egenskaper og holdninger.

Undervisningen er praksisbasert og handlingsorientert, og hvor studentene selv er aktører for egen læring. Studentene vil skrive ukentlig logg gjennom hele semesteret.

Kursets innhold

  • Hva er entreprenørskap?
  • Hvem er entreprenøren?
  • Den entreprenørielle prosessen
  • Entreprenørielle ressurser og nettverk
  • Den entreprenørielle konteksten
  • Entreprenøriell metodikk
  • Bærekraft i nye selskaper
  • Testing av egne ideer 
  • Refleksjon, introduksjon til analyse og mulighetsrapport 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.