-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Jus for kreativ næring

Introduksjon

Kurset tar for seg noen av de mest sentrale juridiske emnene som er av betydning for kultur- og underholdningsnæringene, med hovedvekt på opphavs- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Kursets innhold

 • gir innsikt i generell juridisk metode herunder EU-rettens innvirkning
 • gir oversikt over immaterialretten
 • gir spesialinnsikt i opphavsrett til åndsverk og andre rettigheter innenfor kreativ næring
  • enerett og ideelle rettigheter
  • klarering av rettigheter
  • jus i sosiale medier
 • i tillegg relevant avtalerett og kontraktsrett
  • noe skatt og momsrett
  • grunnleggende arbeidsrett
  • og om organisasjonsformer i kultur- og underholdningsnæringene

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.