-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Jus for revisorer

Introduksjon

Kurset tar opp sentrale juridiske emner som revisor forutsettes å ha kunnskap om.

Kursets innhold

Juridiske emner står svært sentralt i revisors arbeidsoppgaver og kurset omfatter en generell innføring i juridisk metode. Kurset dekker også norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser, herunder hvordan disse er tilknyttet internasjonale rettskilder, blant annet EU-retten. Videre dekker kurset bokføringsloven og insolvensrett. 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.