-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kreativ næring i reiseliv og stedsutvikling

Introduksjon

Mange av de kreative bransjene utgjør betydelige ressurser i reiselivet. Turister reiser for å oppleve museer, arkitektur, kulturarv, festivaler, opera, konserter mm.  I tillegg til å generere verdiskaping i egen næring utløser kreativ næring betydelige inntekter i turismen. Det bedrives derfor utstrakt bruk av place marketing ved hjelp av kulturdestinasjoner og events der målet er å tiltrekke seg reisende fra både utland og omland. Etableringen av det spektakulære Guggenheim-museet i Bilbao er et eksempel på dette. Likeså benyttes nye og gamle kulturbygg og begivenheter til å bygge små steder og store byer. Målet er her å bygge attraktive steder med identitet og tiltrekningskraft for både arbeidskraft og bedriftsetableringer. Byggingen av Bjørvika i Oslo rundt de store kultursignalbyggene er et eksempel på en slik bydelsutvikling. Da de var på plass, ble de deretter benyttet til å markedsføre Oslo som attraktiv kulturby. Dette kurset skal handle om kreativ næring som ressurs i reiselivet og innsatsfaktor i å bygge steder.

Kursets innhold

  • Historikk om kreativ nærings rolle i reiseliv og stedsutvikling
  • Historiske og samtidige case (for eksempel renessansens Firenze og nåtidens Bilbao og Roskilde)
  • Teorier om place marketing
  • Teorier om by- og stedsutvikling
  • Politiske rammebetingelser
  • Fiktive case som praksisoppgaver

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.