-

Introduksjon

Kulturøkonomi introduserer kunst og kreativ næring gjennom en økonomisk ramme, og kurset fungerer som et viktig grunnkurs for å introdusere økonomiske teorier og analysemetoder som utvikles og anvendes også i andre kurs innenfor Creative Industries Management. Studentene skal utstyres med teoretiske begreper og analytisk verktøy for å forstå verdiutfordringene i forhold til kulturgoder, og hvorfor enkelte kulturgoder mottar offentlige tilskudd. Kurset vil presentere og diskutere aktuelle løsninger på spørsmålet om å verdsette kulturelle og kreative goder, ved å bruke både økonomiske (monetære) og ikke-økonomiske beregninger. Kurset vil dekke kritiske økonomiske spørsmål for tilbud og etterspørsel av kulturelle og kreative goder. Dette inkluderer å presentere nyere forskning på egenskapene til kreativt arbeid, forbrukers smaksdannelse, forbrukerteori, segmentering og digitalt forbruk 

Kursets innhold

  • Hva er kulturøkonomi og hvorfor økonomer arbeider med kulturspørsmål 
  • Organisering av markeder i kreativ næring 
  • Økonomiske argumenter for offentlig støtte til kunst- og kulturelle goder 
  • Økonomiske verdi av kreative og kulturelle goder 
  • Ikke økonomiske verdi av kreativ og kulturelle goder 
  • Prestasjonsvurdering i kreative og kulturorganisasjoner 
  • Kreative arbeidernes arbeidsmarkedsatferd og inntekt 
  • Opphavsrettsøkonomi 
  • Økonomiske temaer knyttet til digital distribusjon av kreative og kulturelle goder 
  • Forbrukeratferd i kreativ næring 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.