-

Introduksjon

Kurset kulturøkonomi introduserer kunst og kreativ næring i en økonomisk ramme og er et viktig grunnkurs for å introdusere økonomiske teorier og analysemetoder i Creative Industries Managements programkurser.

Studentene utstyres med teoretiske begreper og analytiske verktøy for å forstå verdisetting i forhold til kulturgoder, og hvorfor enkelte kulturgoder mottar offentlige tilskudd. I tillegg vil kurset dekke kritiske økonomiske spørsmål om tilbud og etterspørsel av kulturelle og kreative goder. Dette inkluderer nyere forskning om kjennetegn ved kreativt arbeid, dannelse av forbrukernes preferanser, forbrukerteori, segmentering og digitalt forbruk.

Kurset tar utgangspunkt i to hovedspørsmål: Hva er kulturøkonomi? Og hvordan benyttes kulturøkonomi i praksis? Kurset gjennomføres med teori knyttet til case-studier.

Kursets innhold

  • Hva er kulturøkonomi?
  • Organisering av markeder i kreativ næring
  • Økonomiske argumenter for offentlig støtte til kunst- og kulturelle goder
  • Økonomiske og ikke-økonomiske verdier i kreative og kulturelle goder
  • Kreative arbeideres arbeidsmarkedsatferd og inntekt
  • Opphavrettsøkonomi
  • Digital distribusjon av kreative og kulturelle goder
  • Forbrukerteori, markedssegmentering og publikumsforskning på kulturgoder

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.