-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Ledelse og styrearbeid i SMB

Introduksjon

I dette avsluttende kurset tar vi for oss utvikling og ledelse av bedrifter i en oppstartsfase. Vi ser på ledelsesmessige og styringsrelaterte utfordringer i ulike faser i oppstartsbedrifters utvikling. Det legges opp til studentpresentasjoner, diskusjoner, inkludert intervju av entreprenør/investeringsmiljøer.  

Kursets innhold

  • Styring, ledelse og oppstartbedrifters utvikling
  • Bedriftens forretningsidé, forretningsmodell, strategi og kapitalkilder
  • Ledelse av oppstartsbedrifter
  • Innovasjonsprosessen, intra- og entreprenørskap
  • Ledelse under usikkerhet og risiko
  • Aksjeloven og styrets oppgaver, styreansvar
  • Teamledelse og selvledelse- relevans for SMB

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.