-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter

Introduksjon

Kurset har som hovedmål å gjøre studentene i stand til å hente inn investorkapital til et oppstartsselskap. Kurset skal gi studentene ferdigheter slik at de er rustet til å gjennomføre denne prosessen i praksis. I dette ligger å kunne lede denne prosessen, vurdere verdien til selskapet og forstå investorenes perspektiv.

Det legges opp til studentpresentasjoner, diskusjoner, inkludert intervju av entreprenør/investeringsmiljøer.  

Kursets innhold

  • Del 1: Lønnsomhetsvurdering.
  • Del 2: Verdivurdering av oppstartsbedrifter.
  • Del 3: Hvordan kan en oppstartsbedrift finansieres?
  • Del 4: Ledelse og prosjektledelse
  • Del 5: Teamarbeid og kommunikasjon  
  • Del 6: Organisering og videre vekst i oppstartsbedrift

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.