-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Markedsførings­ledelse

Introduksjon

Kurset gir en grunnleggende innføring i faget markedsføringsledelse. Faget omhandler hvordan virksomheten organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, samt hvordan virksomheten systematisk og kontinuerlig analyserer markedet og konkurransen.

En sentral oppgave i markedsføringsledelse er hvordan virksomheten skal sikre nåværende og fremtidige inntekter, og er således et overordnet ledelsesansvar. Faget er grunnleggende i en ledelsesutdanning og inngår derfor som et av basiskursene i alle BIs bachelorstudier.

Kursets innhold

  • Markedsorientering og markedsplan
  • Utvikling og ledelse av kundeportefølje
  • Utvikling og ledelse av produktportefølje
  • Utvikling og ledelse av merkevarer
  • Segmentering og posisjonering
  • Analyse av kunder, marked og konkurranse
  • Økonomisk analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet
  • Markedsplanleggingsprosessen

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.