-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Markedsrett og etikk

Introduksjon

Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket som gjelder for alle typer virksomheter som driver markedsføring og salg. Innføringen av nye kommunikasjonsmetoder og nye markedsplasser, samt økt bruk av digitale kanaler, gir spesielt behov for kunnskap om de juridiske konsekvenser av de ulike strategiske valg knyttet til kommunikasjon og marked. Kurset fokuseres spesielt på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser og juridisk håndtering av en virksomhets immaterielle verdier (f. eks design- og varemerkerettigheter, opphavsrett og patent). Internasjonale konvensjoner og EU-rettslig regulering trekkes inn i gjennomgangen av de norske regIene. I tillegg til den juridiske innføringen oppøves også studentenes evne til å foreta vurderinger av hva som er etisk forsvarlig og bærekraftig innen den enkelte bransje. 

Kursets innhold

  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Etikkens plass i jussen
  • Hovedpunkter i avtaleretten
  • Hovedpunkter i kjøpsretten
  • Regler om forbrukernes angrerett
  • Markedsføringslovens regler om forbrukerbeskyttelse
  • Konkurransebeskyttelse med immaterialrett

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.