-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Matematikk for siviløkonomer

Introduksjon

Matematikk for siviløkonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorstudiet i Økonomi og ledelse. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. En introduksjonsdel, med grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner i en variabel og derivasjon gjennomføres i høstsemesteret. I resten av høstsemesteret og vårsemesteret gjennomføres en videregående del, som bygger på introduksjonsdelen og inneholder mer avanserte temaer innen funksjoner i en variabel og derivasjon, ved siden av finansmatematikk og rekker, integrasjon, lineær algebra og matriseregning, og funksjoner i flere variable.

OBS!

På grunn av Corona-situasjonen har Handelshøyskolen BI bestemt at eksamen i dette emnet skal endres høsten 2021. Emnet denne høsten evalueres med hjemmeeksamen som teller 100%. Dette vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Ingen vil få bokstavkarakter.

Alle kontinuasjonsstudenter som har meldt seg opp til eksamen i dette emnet høsten 2021 vil bli meldt opp til denne nye emne- og eksamenskoden.

Kontinuasjonsstudenter som foretrekker å gjenstå til de originale eksamenskodene, vil kunne gjøre det våren 2022, forutsatt at Corona-situasjonen er under kontroll.

Kursets innhold

  • Grunnleggende algebra
  • Finansmatematikk og rekker
  • Funksjoner og grafer
  • Eksponentialfunksjoner og logaritmer
  • Derivasjon med anvendelser
  • Integrasjon med anvendelser
  • Lineær algebra og matriseregning
  • Funksjoner i flere variabler
  • Optimering i flere variabler

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.